Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL

Met deze petitie wordt aan overheden wereldwijd gevraagd het aantal vluchten te beperken en dit wettelijk vast te leggen, nationaal en internationaal.

 

Klik hier om de petitie te tekenen. 

 

De luchtvaart is internationaal goed georganiseerd. Daarmee verhinderen zij wetgeving die de luchtvaart aan banden legt. Schiphollen blijkt helaas een wereldwijd probleem te zijn. Daarom is het belangrijk om gezamenlijk op te komen voor onze rechten.

Er is ook een Facebook pagina Say no to expansion of aviation om de krachten te kunnen bundelen. Hier kunt u informatie vinden over de luchtvaart wereldwijd.

 

 

ZEG NEE TEGEN STEEDS MEER VLIEGVERKEER

 

Aan alle regeringen: Wij verzoeken u dringend om het aantal vluchten aan banden te leggen. Maak nationale en internationale wetgeving over het aantal vluchten.

 

Ondanks alle nadelige effecten op gezondheid, slaap, veiligheid, natuur en klimaat blijft het aantal vluchten wereldwijd groeien. Er worden steeds meer plannen gemaakt voor uitbreiding van het aantal vluchten en ondertussen worden we zoet gehouden met beloftes over vermindering van geluidsoverlast en vervuiling. Maar die beloftes blijken keer op keer niet te kloppen. Er worden nieuwe vliegvelden gebouwd en daarvoor worden bossen en huizen opgeofferd.

 

Effecten op de gezondheid

Uitstoot van vliegtuigen (fijnstofdeeltjes en ozon) draagt bij aan een slechte gezondheid en niet alleen bij mensen die in de buurt van een vliegveld wonen. Onderzoeken tonen aan dat de fijnstofdeeltjes diep onze longen en ons bloed binnendringen. Er sterven meer mensen aan de uitstoot van vliegtuigen dan bij vliegtuigcrashes. Volgens de WHO (World Health Organization van de VN) zijn hart- en vaatziekten en ziekten aan de luchtwegen waaronder longkanker de meest voorkomende doodsoorzaken door luchtvervuiling.

 

Het lawaai van vliegverkeer kan hartproblemen, beroertes, hoge bloeddruk en zelfs schade aan de organen veroorzaken. Zelfs wanneer het lawaai ’s nachts tijdens de slaap plaatsvindt, kan het de bloeddruk verhogen. Chronisch minder dan zes uur slaap kan volgens onderzoek tot de dood leiden en slechte nachtrust kan het risico op de ziekte van Alzheimer verhogen. Ook mensen die verder af wonen van een vliegveld kunnen last hebben van lawaai door vliegverkeer.

 

 

De gezondheid van kinderen

Lawaai door vliegverkeer kan ernstige effecten hebben op de gezondheid en het psychische welzijn van kinderen. Het kan nadelig zijn voor de ontwikkeling van de leesvaardigheid en het langetermijngeheugen. Een school die veel last heeft van vliegtuiglawaai is geen gezonde leeromgeving.

 

 

Veiligheid

Veel vliegtuigen liggen in de buurt van steden. Een vliegtuigcrash in een stad impliceert veel slachtoffers.

 

 

Klimaat

De uitstoot van vliegtuigen veroorzaakt een snelle verandering van het klimaat. Ook de condensstrepen die vliegtuigen vormen, hebben een enorme invloed want hierdoor neemt het aantal zonuren af. In het algemeen letten we vooral op de gevolgen van te veel CO2, maar de uitstoot en de condensstrepen tezamen verdrievoudigen het nadelige effect op het klimaat.

 

 

Natuur

Wij hebben de natuur nodig om ons te ontspannen, tot rust te komen. Wandelen in de natuur vermindert psychische vermoeidheid, verlaagt stresshormonen en de bloeddruk. De rust en vredigheid van de natuur worden echter steeds meer verstoord door het geluid van vliegtuigen, waardoor we ons moeilijker kunnen ontspannen. Sommige stoffen die vliegtuigen uitstoten (zoals NOx) verzuren de bodem. Deze verzuring heeft grote ecologische problemen tot gevolg zoals het uitsterven van plantensoorten, wat weer effect heeft op dieren.

 

 

Teken deze petitie als u geeft om uw gezondheid , de natuur, het klimaat en het milieu!Klik hier

 

 

Wilt u meer doen? Vlieg minder! Reis milieuvriendelijk: neem zoveel mogelijk de trein, de bus of de auto.

 

Voor tips klik hier

Actueel

3766 ondertekenaars

Schrijf je in voor de nieuwsbrief