Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL

Minister openbaart 24 uur voor debat veiligheid Schiphol lijvig rapport dat maand in la lag

21-Feb-2018

#Debat #veiligheid #Schiphol: Het rapport van 140 pagina’s wat 1 maand geleden al vrijgegeven was, wordt pas 24 uur voor het debat openbaar gemaakt. Zo hebben de parlememtsleden amper de tijd om fouten in dit rapport op te sporen.

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z02924&did=2018D05952

....


Lees meer

 

Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West Wenen

21-Feb-2018

Initiatiefnemer Dr. Susanne Heger

Dr. Susanne Heger is mede-oprichter van het Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West-Wenen; ze is advocaat van beroep. In 2006 diende haar advocatenkantoor een klacht in tegen de EU-Commissie namens talrijke Burgerinitiatieven rond de Luchthaven Wenen met betrekking tot diens illegale uitbreiding. ....


Lees meer

 

Schiphol nu ook in de Fabeltjeskrant

20-Feb-2018

https://www.youtube.com/watch?v=EA_U7sFy-yU&sns=tw

....


Lees meer

 

Schiphol telt niet alle vluchten mee om meer te vliegen

19-Feb-2018

Privejets, zakenvliegtuigen en helicopters worden niet meegeteld door Schiphol.

Hierdoor zijn er veel meer vluchten dan het afgesproken aantal van 500.000.

Dit ondanks de waarschuwing van de Raad voor Veiligheid die in april 2017 stelde dat verdere groei niet veilig kan worden opgevangen met marginale aanpassingen. https://goo.gl/FiDErp

https://www.rtlz.nl/business/met-deze-slimme-methode-kan-schiphol-toch-verder-groeien

....


Lees meer

 

TRAILER Aviation expansion: the global cost of the carbon jet set

18-Feb-2018

https://www.youtube.com/watch?v=oEXe6qxL-Qo

....


Lees meer

 

Vliegtuiglawaai verhoogd bloeddruk ook bij mensen die doorslapen

15-Feb-2018

Science News
from research organizations

Aircraft Noise Raises Blood Pressure Even While People Are Sleeping, Says Study

Date:February 17, 2008 Source:Imperial College London
Summary:Night-time noise from aircraft or traffic can increase a person’s blood pressure even if it does not wake them. Scientists monitored 140 sleeping volunteers in their homes near London Heathrow and three other major European airports. The researchers measured the volunteers’ blood pressure remotely at 15-minute intervals and then analyzed how this related to the noise recorded in the volunteers’ bedrooms.

Night-time noise from aircraft or traffic can increase a person’s blood pressure even if it does not wake them, according to a new study published in the European Heart Journal. Scientists from Imperial College London and other European institutions monitored 140 sleeping volunteers in their homes near London Heathrow and three other major European airports. 

....


Lees meer

 

Bijdrage vervoer door lucht aan economie half procent

15-Feb-2018

De bijdrage van het ‘vervoer door de lucht’ (ruwweg de vliegmaatschappijen) aan de Nederlandse economie is ongeveer een half procent. De toegevoegde waarde van het vervoer door de lucht kromp in 2009 sterk, maar groeide daarna sterk en lag in 2016 al 45 procent hoger dan het niveau van voor de crisis. De werkgelegenheid is daarentegen gekrompen. In 2016 waren er in het vervoer door de lucht 22 duizend vte’s actief, 3 duizend minder dan in 2006.

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/luchtvaart/hoe-belangrijk-is-de-luchtvaart-voor-onze-economie-

....


Lees meer

 

Koeien en paarden in de stress door laagvliegende helikopters defensie

15-Feb-2018

15-02-2018 Binnenland Verslag: Willem Jan Bloem Redactie: Ruben Messelink

 

Boeren in de Achterhoek en Twente zijn woedend. Defensie houdt in februari een aangekondigde militaire oefening in het oosten van het land, maar dat helikopters zo rakelings over huizen en stallen vliegen is schrikken voor vele boeren. En zeker voor het vee. “Sommige veehouders hebben dieren moeten laten afmaken omdat die zichzelf teveel verwond hadden na stress- en paniekreacties door laag overvliegende helikopters,” zegt Henk Jolink van de boeren branchevereniging LTO Noord.....


Lees meer

 

Lijst van vragen over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport

15-Feb-2018

Nr. Lijst van vragen

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport. De daarop door de minister gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.....


Lees meer

 

Kamerleden kritisch over reparatie milieuplan Lelystad Airport

15-Feb-2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen is voorlopig nog wel even zoet met Lelystad Airport. Kamerleden hebben een lijst met liefst 68 vragen ingediend over het vakantievliegveld. Bijna allemaal gaan ze over de schijn van belangenverstrengeling die in het airportdossier is ontstaan.

Paolo Laconi 15-02-18 De Stentor....


Lees meer

 

Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor rechter

14-Feb-2018

14-02-2018 Binnenland Redactie: Simone Tukker Verslag: Ferry Stoop

Omwonenden van vliegveld Aachen Airport (Maastricht) slepen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze willen dat er een eind wordt gemaakt aan het gebruik van de verlengde start- en landingsbaan van het vliegveld. Door de langere start- en landingsbaan kunnen er meer én ook zwaardere vliegtuigen landen en opstijgen in Beek. 

De Limburgers vinden dat hun bezwaren niet zijn meegenomen in dat besluit. Ook maken ze zich grote zorgen over de overlast en veiligheid. De verzamelde actiegroepen in Zuid-Limburg stappen nu naar de rechter in een ultieme poging om het besluit van de minister terug te kunnen draaien.

 
 

Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor rechter

Bij het grofvuil gezet

“Via een gedoog constructie vinden er nu al veel meer vrachtvluchten plaats en wordt de inspraak bezorgde Zuid-Limburgers automatisch bij het grofvuil gezet,” aldus een woordvoerder van de Alliantie, zoals de gezamenlijke actiegroep zichzelf noemt. Volgens de actievoerders is het besluit van de minister vooral gebaseerd op economische belangen: vrachtvluchten zouden simpelweg meer geld opbrengen.  

In een Kamerbrief over deze kwestie schreef minister Van Nieuwenhuizen eerder: "Vanuit de provincie en de luchthaven is de urgentie benadrukt om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen. Uiteraard deel ik deze urgentie gelet op de grote economische belangen voor de regio en de luchthaven. Gezamenlijk is geconcludeerd dat naast snelheid ook zorgvuldigheid van cruciaal belang blijft, mede gezien de belangen en zorgen van omwonenden."

Vliegveld Aachen Airport 

De rechtbank van Den Haag buigt zich vandaag over de kwestie. Maastricht Aachen Airport is een van de grotere vliegvelden van Nederland, met ruim 41.000 vliegbewegingen per jaar. De luchthaven is gelegen in de gemeente Beek langs de A2 en bevindt zich acht kilometer ten noorden van Maastricht.

 

Videoreportage: https://twitter.com/EenVandaag/status/964193175303835651

 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/omwonenden-van-vliegveld-maastricht-slepen-de-staat-voor-rechter/

....


Lees meer

 

Mer-deskundige adviseerde ministerie al 11 jaar

14-Feb-2018

14-02-2018 Binnenland, Economie Redactie: Jan Salden

Mer-expert Stefan Morel adviseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar eigen zeggen al meer dan 11 jaar over milieueffectrapportages rond luchthavens. Dat hij een relatie heeft met de directeur van de commissie-mer was volgens hem “breed bekend”. Dat schrijft hij in een verklaring aan EenVandaag.

Morel werd deze week het middelpunt van een rel rond Lelystad Airport, nadat omwonenden ontdekten dat hij getrouwd is met de directeur van de onafhankelijke commissie mer. De adviseur was sinds november vorig jaar betrokken bij het repareren van de milieueffectrapportage voor de nieuwe luchthaven, nadat daarin fouten waren ontdekt. Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW stuurt deze gerepareerde mer naar verwachting binnenkort naar de Tweede Kamer, waarna het stuk ook nog getoetst moet worden door de commissie-mer waarvan Morels echtgenote dus directeur is. Politieke partijen hebben aangegeven het oordeel van deze commissie mee te laten wegen in een besluit over de geplande opening van Lelystad Airport op 1 april 2019. 

Minister: relatie onbekend

Mer-adviseur Morel stapte op nadat omwonenden vragen stelden over zijn onafhankelijkheid. Minister Van Nieuwenhuizen schreef vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat noch de betrokken ambtenaren noch medewerkers van het eveneens betrokken adviesbureau To70 wisten van de relatie van Morel met directeur van de mer-commissie Veronica ten Holder. Morel wijst er op zijn beurt in een schriftelijke verklaring aan EenVandaag op dat zijn relatie “breed bekend” was en dat hij ervan uit ging dat dit ook gold voor de bij Lelystad Airport betrokken medewerkers. Ook wijst hij er op dat hij al ruim 11 jaar over de vloer komt bij het ministerie voor advies over mer-trajecten. Morel zegt dat hij bij de start van een nieuw contract met het ministerie in 2015 de relatie niet expliciet heeft gemeld, omdat hij ervan uit ging dat iedereen ervan wist. Wel erkent hij dat het fout was het niet aan de bij Lelystad Airport betrokken medewerkers verteld te hebben. 

Geen belangenverstrengeling

Morel zegt dat zijn rol als mer-adviseur nooit tot belangenverstrengeling heeft geleid, omdat hij naar eigen zeggen geen toegang heeft tot de commissie-mer. Wel geeft hij aan met zijn advieswerkzaamheden rond luchtvaart- en mer-projecten te stoppen. "Voorop staat dat het altijd mijn doel is geweest met mijn adviezen bij te dragen aan kwalitatief goede mer-processen en zorgvuldige besluitvorming. Daarin past niet een discussie over de schijn van belangenverstrengeling zoals die nu plaatsvindt."

reactie
14-02-2018

Verklaring van Stefan Morel aan EenVandaag

Mijn rol als adviseur bij m.e.r.-projecten heeft nooit tot belangenverstrengeling geleid omdat ik nooit contacten met de Commissie m.e.r. heb over projecten en adviezen. Van beïnvloeding of pogingen daartoe is geen sprake. Ik adviseer het ministerie al ruim 11 jaar over m.e.r. voor luchthavens. Op basis van die ervaring heb ik de inschatting gemaakt dat mijn rol ook bij het project Lelystad niet tot discussie zou leiden.

Mijn relatie met de directeur van de Commissie m.e.r. is breed bekend. Ik ben er van uitgegaan dat dit ook gold voor de betrokken medewerkers van het ministerie bij het project Lelystad. Vanaf 2015 ben ik door een raamcontract via To70 betrokken bij luchthavenprojecten van het ministerie. Bij de start van dit raamcontract heb ik de relatie niet expliciet gemeld, eveneens ervan uitgaande dat de relatie bekend was. Het is mijn verantwoordelijkheid dit bij de start van ieder afzonderlijk project te melden en ik heb de fout gemaakt deze melding niet te doen aan de betrokken medewerkers bij Lelystad bij de start van dit project.

Voorop staat dat het altijd mijn doel is geweest met mijn adviezen bij te dragen aan kwalitatief goede m.e.r.-processen en zorgvuldige besluitvorming, in het belang van alle betrokken partijen. Daarin past niet een discussie over de schijn van belangenverstrengeling zoals die nu plaatsvindt. Ik heb dan ook besloten niet alleen uit het project Lelystad te stappen, maar al mijn advieswerkzaamheden voor luchtvaart- en m.e.r.-projecten te beëindigen

 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/mer-deskundige-adviseerde-ministerie-al-11-jaar/

....


Lees meer

 

Actiegroep naar Den Haag voor kort geding vliegveld Beek

14-Feb-2018

De redactie Geplaatst opwoensdag 14 februari 2018

Het kort geding tegen de Nederlandse Staat vanwege de uitbreiding van vliegveld Maastricht Aachen Airport dient deze woensdag in Den Haag.

De stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek (GUVB) heeft de zaak aangespannen en is woensdagochtend dan ook aanwezig in de rechtszaal.

In de kou
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloot begin december dat vrachtvliegtuigen de hele verlengde start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport mogen gebruiken. "Daarmee laat ze de omwonenden van het vliegveld enorm in de kou staan", zegt GUVB-voorzitter Wim Derks. "Bezorgde Zuid-Limburgers worden automatisch bij het grofvuil gezet."

Gedoogconstructie
De stichting is van mening dat de minister geen bevoegdheid had om dat besluit te nemen en ook negeerde ze eerdere gerechtelijke uitspraken, zeggen de actievoerders.

Lees meer: Vliegveld-actiegroep dreigt minister met kort geding

Terugdraaien
Met het kort geding hoopt de stichting dat het besluit om de gehele start- en landingsbaan te mogen gebruiken, wordt teruggedraaid.

De actievoerders reizen woensdagochtend met een bus met ongeveer veertig mensen naar Den Haag om het kort geding in de rechtbank bij te wonen. Daarna staat nog een afspraak met Suzanne Kröger van GroenLinks op de agenda. Met het Tweede Kamerlid wordt de situatie rond het vliegveld in Beek nog eens besproken.

 

https://www.1limburg.nl/actiegroep-naar-den-haag-voor-kort-geding-vliegveld-beek?context=default

....


Lees meer

 

Adviseur stapt op om mogelijke belangenverstrengeling Lelystad Airport

13-Feb-2018

Financieel Dagblad Van onze redacteur • Economie & Politiek

 

De deskundige die voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat fouten in de milieueffectrapportage (mer) over Lelystad Airport moet herstellen, is eind januari uit eigen beweging opgestapt vanwege vragen over mogelijke belangenverstrengeling. Dat meldt de regionale krant De Stentor.

Mer-deskundige Stefan Morel, directeur van Consens Advies, is getrouwd met Veronica ten Holder. Ten Holder is directeur van de onafhankelijke commissie die de aangepaste milieueffectrapportage (mer) moet toetsen.....


Lees meer

 

Vliegveld Twente 21 miljoen subsidie zonder resultaat

13-Feb-2018

Pad naar Technology Base Twente bezaaid met geknapte proefballonnen

ENSCHEDE - Een prestigieus Topteam en 21 miljoen subsidie bleken geen garantie voor succes. Technology Base Twente wil maar niet van de grond komen.

Angelique Kunst Laatste update: 14:49

 

Deze week werd bekend dat er nog eens zesduizend pagina’s bestemmingsplan zijn geproduceerd om bedrijven over de streep te halen zich te vestigen op het ‘iconische hightech bedrijventerrein’ op Airport Twente. Er werden de afgelopen vier jaar  voortdurend zonnige perspectieven geschetst voor deze economische motor. Maar het bleken vooral proefballonnetjes, die één voor één knapten.....


Lees meer

 

Nadelige effecten van vliegtuiggeluid

13-Feb-2018

Zes vragen over de nadelige effecten van vliegtuiglawaai

De monitor 6 februari Yvonne Verkaik

 

Hoe ongezond is het om in de buurt van een luchthaven te wonen? Is het alleen maar vervelend? Of kan je er ook daadwerkelijk ziek van worden? En wat doet het met je als je ’s nachts regelmatig wakker ligt – zoals tipgever Judith Keessen – door overkomende vliegtuigen? We vragen het Winni Hofman, slaapdeskundige van de Universiteit van Amsterdam.

Kun je ziek worden door geluidsoverlast door vliegtuigen?

‘Op de lange duur kan je daar zeker zoveel gezondheidsproblemen van krijgen dat het eraan bijdraagt dat je ziek wordt.’....


Lees meer

 

Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport

12-Feb-2018

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor. Door die schijn van belangenverstrengeling is de deskundige teruggetreden.....


Lees meer

 

Duurzaam vliegen is een illusie

12-Feb-2018

De vliegtuigindustrie onderzoekt zuinigere motoren en alternatieve brandstoffen. Maar een grootschalige revolutie wordt op dat gebied nog niet verwacht.

 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2216551-duurzaam-vliegen-een-illusie.html

....


Lees meer

 

Ending aviation tax holiday

12-Feb-2018

One billion. That’s how much in euro that Germany’s tax on airline tickets generates every year. A billion is about a quarter of what trucks pay in Maut every year, or about 35 times less than the motor fuel tax.....


Lees meer

 

Grens nachtvluchten Schiphol overschreden

10-Feb-2018

Haarlems Dagblad

Frans van den Berg 9-2-2018

 

Het aantal nachtvluchten op Schiphol mag in ieder geval niet meer boven de 32.000 per jaar uitkomen. Dat eist de Tweede Kamer.

CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen van luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen de garantie krijgen dat het afgesproken maximum niet toch weer wordt overschreden. Ofwel, dat de inspectie dan echt gaat ingrijpen. ....


Lees meer

 

In Rotterdam gaat de strijd tegen nachtvluchten door

09-Feb-2018

De BTV gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank die onlangs verklaarde dat schriftelijke afspraken door de minister gemaakt, niet behoeft te worden nageleefd. De Vereniging vindt dit een onhoudbare stelling.
Bron: Algemeen Dagblad, 6 februari 2018 ....


Lees meer

 

KLM en Martinair hebben verboden prijsafspraken gemaakt

09-Feb-2018

Air France-KLM schikt met Deutsche Bahn over prijsafspraken....


Lees meer

 

Inspectie Leefomgeving en Transport kan overschrijding vliegbewegingen Schiphol niet handhaven

08-Feb-2018

Maximum aantal vliegtuigbewegingen kan niet gehandhaafd worden

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan niet handhavend optreden tegen overschrijdingen van het maximum aantal vliegtuigbewegingen, omdat dat maximum niet wettelijk is vastgelegd. Volgens sommigen is dat maximum vorig jaar al overschreden; de ILT ontkent of bestrijdt dat overigens niet.....


Lees meer

 

Overlast van Schiphol weg-definieren is onbehoorlijk

08-Feb-2018

In de vergadering van burgemeester en wethouders van vorige week, werd de beleidsregel ’Wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol’ besproken. Het college zal de gemeenteraad voorstellen om deze nieuwe beleidsregel vast te stellen. 

De 20 Ke-contour (Ke is een eenheid voor vliegtuiggeluid) omsluit het gebied waarbinnen de geluidbelasting 20 Ke en hoger is. Namelijk 20 Ke op de rand van dat gebied, oplopend tot 65 Ke dicht bij het vliegveld. ....


Lees meer

 

Regels mbt bouw woningen rondom Schiphol

08-Feb-2018

Woningbouw rond Schiphol: wat mag wel en niet?

De monitor vrijdag 26 januari Yvonne Verkaik

Veel tipgevers in het onderzoek Overlast Vliegtuigen wonen in een gebied rond luchthaven Schiphol waar regels gelden voor woningbouw. Die regels zijn er vanwege de geluidshinder, mogelijke gezondheidseffecten en de veiligheid en daar wordt naar gehandhaafd in zogenoemde beperkingsgebieden. Aalsmeer – waar tipgevers Bert en Hanneke wonen – is bijvoorbeeld zo’n gebied. Maar wat houdt dat precies in? We zetten de 5 verschillende gebieden en ruimtelijke regels op een rijtje.

 

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/woningbouw-rond-schiphol-wat-mag-wel-en-niet

....


Lees meer

 

Kritiek op manier bepalen overlast vliegtuiglawaai

08-Feb-2018

Door de overheid wordt het aantal ernstig gehinderden agv vliegtuiggeluid oa bepaald (gereduceerd?), mbv de "dosis-effectrelatie". Op die methode bestaat kritiek, zie:

....


Lees meer

 

Geen verslag overleg vliegveld Lelystad ondanks toezegging transparantie

08-Feb-2018

’Op verzoek van de minister is er geen verslag gemaakt ...’ Gebeurt opvallend vaak in dossier #Lelystad #Airport https://lnkd.in/dfwYurA @RJSpeerstra

 

https://lnkd.in/dWNXMcS

 

 

 

....


Lees meer

 

Red de Veluwe is nu mordicus tegen komst Lelystad Airport

07-Feb-2018

De uitbreiding van Lelystad Airport tot vakantieluchthaven moet per direct van tafel. Dat stelt actiegroep Red de Veluwe, dat spreekt van een vertrouwensbreuk met het ministerie.

Paolo Laconi Laatste update: 10:31
 

Eerder nog pleitte Red de Veluwe voor eerst het luchtruim herindelen en dan pas eventueel vliegveld Lelystad openen. ,,Het uitbreidingsplan moet per direct in de ijskast. Helemaal terug naar af en beginnen met de fundamentele vraag wat we willen met luchtvaart in Nederland”, aldus Marjolein Rotsteeg. ....


Lees meer

 

Oegstgeest is herrie van nachtvluchten Kaagbaan zat

06-Feb-2018

Gemeenteraad gemeente Oegstgeest is herrie van nachtvluchten Kaagbaan zat. Schiphol is afspraken over stille glijvluchten en vermindering aantal pretvluchten niet nagekomen. ....


Lees meer

 

Leon Adegeest stapt uit overleg vanwege schiphollen

06-Feb-2018

#Vliegveld #Lelystad, Leon #Adegeest in NRC next: "Een #Ministerie van IenW dat zich opstelt als uitvoeringsorganisatie van de #Schiphol group. En consultants die naar de door de opdrachtgever #gewenste #uitkomst toe redeneren".

....


Lees meer

 

Dien bezwaar in tegen het besluit om het aantal nachtvluchten op te hogen!

02-Feb-2018

Schiphol wil het aantal nachtvluchten ophogen.  Teken bezwaar aan!

http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/maximum-aantal-nachtvluchten-op-luchthaven-schiphol/index.aspx

 

Via de volgende link https://goo.gl/rkw37H is het mogelijk te reageren. U kunt hier uw bezwaren invullen. U kunt ook onderstaande tekst gebruiken.

 

NB. Klik hier als u ook de petitie tegen de groei van alle vliegvelden in Nederland wilt tekenen.

....


Lees meer

 

Groter risico borstkanker en leukemie bij vrouwen in de buurt van vliegveld Keulen-Bonn

02-Feb-2018

#Nachtvluchten: 60dB lawaai betekent 2 keer zo grote kans op #borstkanker. #Schiphol en Rotterdam RTHA willen meer nachtvluchten!

 

In a separate study commissioned by the local Bonn authorities, Greiser discovered that women near Cologne-Bonn Airport had an increased risk of developing breast cancer and leukemia. His research found that women who are exposed to 60 decibels of jet noise at night are twice as likely to contract breast cancer. "It seems women are more sensitive to jet noise than men, but I would advise everyone to think twice about living near an airport because it’s not just aircraft noise which can be deadly; aircraft emissions are also dangerous," says Greiser.

 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1929071_1929070_1947782,00.html

....


Lees meer

 

Ervaren piloot laagvliegroutes Lelystad levert onnodig gevaar

01-Feb-2018

Verkeersvlieger met 30 jaar ervaring over plan laagvliegroutes #LelystadAirport: ’Begrijp er niks van, dit is bewust grote risico’s opzoeken.

 

https://soundcloud.com/trafficradionl/lelystad-airport-gaan-we-ze-nou-wel-of-niet-zien-vliegen-traffic-radio-live-30-januari-2018

....


Lees meer

 

Minister reageert niet op brief Actiegroep HoogoverWezep over nieuwe fouten in rapport vliegveld Lelystad

01-Feb-2018

We hebben de minister op 7 december een brief gestuurd met daarin onze eigen geluidsberekeningen bij doorstijgen boven Wezep. Behalve de papieren variant van een autoreply hebben we nog geen reactie van haar mogen ontvangen. Op 3 januari hebben we een brief gestuurd met betrekking tot nieuw gevonden fouten in de MER berekeningen, ook op deze brief hebben we nog geen reactie ontvangen.....


Lees meer

 

Luchtmacht vervoerd stoffen die de samenleving in groot gevaar brengt

01-Feb-2018

De luchtmacht vervoert in vliegtuigen gevaarlijke stoffen die ze helemaal niet door de lucht mag transporteren. Andere stoffen worden niet goed verpakt tijdens het transport. Het gaat om bijvoorbeeld zuurstofflessen en chemicaliën. Dit staat in een vertrouwelijk rapport dat in handen is van Nieuwsuur.

....


Lees meer

 

Bewoners klagen steen en been over Schiphol

30-Jan-2018

....


Lees meer

 

Flinke toename klagers over Schiphol

29-Jan-2018

Noord Hollands Dagblad Frans van den Berg

Hoewel het aantal vliegbewegingen is het afgelopen jaar met slechts vier procent is gestegen, is het aantal klagers met 42 procent toegenomen tot 8446.Dat blijkt uit de jaarrapportages van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De rapportage beslaat de periode 1 november 2016 tot 31 oktober 2017. Een periode waarin vier procent meer starts en landingen werden gemaakt, maar waarbij het aantal klagers fors toenam. Het aantal bewoners dat een klacht indient, is de beste indicatie voor de overlast.....


Lees meer

 

Schiphol niet de motor van de economie

29-Jan-2018

Planbureau voor de Leefomgeving: haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol zijn belangrijk. Maar  bv de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant dragen -  zonder mainport - ongeveer evenveel bij aan de groei van onze economie.  Dé motor van de economie is Schiphol dus niet.

 

http://www.rli.nl/sites/default/files/advies_mainports_voorbij_voor_website.pdf

....


Lees meer

 

Hoe MinIenW geluidberekeningen in MER Lelystad Airport manipuleerde, en nu probeert te reframen

26-Jan-2018

Hoe Ministerie I&W geluidberekeningen in MER Lelystad Airport manipuleerde, en nu probeert te reframen

 • In het MER wordt als deel van het voornemen de routeset B+geschetst. Deze routeset beschrijft de routes direct rond het vliegveld vanaf de baan tot aan de aansluitpunten met de aansluitroutes. Alle aansluitpunten liggen op 6000 voet (FL060) hoogte.
 • ....


  Lees meer

   

  Lubach verteld over de manipulaties van Schiphol

  26-Jan-2018

  Lubach neemt Lelystad Airport op de hak: ’Vroeger was Ede van de kaart geveegd’

  Klik hier voor de uitzending.

   

  EDE - Vliegveld Lelystad Airport gaat flink uitbreiden. Protest komt uit alle omliggende provincies, ook uit Gelderland. De vliegroutes liggen namelijk een stuk lager dan die van Schiphol, waardoor overlast wordt verwacht. Arjen Lubach nam zondagavond in zijn programma Zondag met Lubach uitgebreid de tijd om de commotie te bespreken.....


  Lees meer

   

  Geen beroep op afwijzing bezwaar mogelijk

  26-Jan-2018

   De overheid kan alles doen wat ze wil zonder dat wij recht hebben op beroep tegen afwijzing van onze bezwaren! Dit is zo voor de volgende vliegvelden: Schiphol, Lelystad Airport, RTHA (Rotterdam), MAA (Maastricht) en Eelde.....


  Lees meer

   

  Ministerie vergeet al bijna 5 jaar fout te herstellen

  26-Jan-2018

  Inwoners van de Zuid-Limburgse dorpen #Eijsden en Mesch zijn de voortdurende #geluidsoverlast van #vliegtuigen spuugzat en eisen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat er snel een einde aan komt. De eerst zo rustig gelegen dorpen in het zuidelijkste puntje van Nederland worden nu al drie jaar geteisterd door de herrie van laag overvliegende vrachtvliegtuigen van en naar het nabijgelegen vliegveld Bierset bij het Belgische Luik. ....


  Lees meer

   

  Schiphol wil het aantal nachtvluchten vergroten ondanks overschrijding aantal vliegbewegingen.

  25-Jan-2018

  Maximum aantal nachtvluchten op luchthaven Schiphol

  Momenteel zijn er 29.000 nachtvluchten vanuit Schiphol. Schiphol wil dit aantal opschroeven naar 32.000.

   

  Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op luchthaven Schiphol van 19 januari tot en met 15 februari 2018.....


  Lees meer

   

  Heeft Schiphol zich aan het maximum aantal vluchten gehouden?

  25-Jan-2018

  Klopt die 500.000 wel?

  http://www.wvb.nu/publiek-en-overheid/klopt-die-500-duizend/

   

  Schiphol heeft in gebruiksjaar 2017 het maximum aantal vliegbewegingen van 500 duizend overschreden, maar is van mening dat klein zakelijk verkeer (General Aviation) niet mee hoeft te tellen.....


  Lees meer

   

  Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol

  25-Jan-2018

  6 april 2017

  Voordat kan worden besloten over groei van luchthaven Schiphol, moeten de risico’s voor het vliegverkeer op en rond de luchthaven worden aangepakt. Het ontwerp van de luchthaven en het systeem voor de afhandeling van het vliegverkeer zijn zo complex, dat dit structurele problemen oplevert. De grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer komen in zicht. ....


  Lees meer

   

  500 vliegtuigen in een dag over je huis

  24-Jan-2018

  500 vliegtuigen in één dag over je huis: ’Je hebt geen rust meer’

  Yvonnen Verkaik

   

  Voor het onderzoek Overlast Vliegtuigen zijn we bij Bert en Hanneke Scheper. Al vijftig jaar wonen ze in Aalsmeer, een dorp net onder luchthaven Schiphol. Als jong getrouwd stel komen ze in de gemeente wonen, krijgen er kinderen en bouwen er hun sociale leven op. Bijna nooit klagen ze over Schiphol, maar verhalen over verdere groei van de luchthaven baren hen wel zorgen. ....


  Lees meer

   

  Rotterdam The Hague Airport negeert adviesrapport van de verkenner om niet uit te breiden.

  21-Jan-2018

  RTHA ligt 600 meter van de bebouwde kom. Omwonenden zijn tegen uitbreiding. RTHA is deel van de #Schiphol groep. De overheid is groot aandeelhouder.

  https://www.btv-rotterdam.nl/489-2018-01-btv-op-radio-3

  ....


  Lees meer

   

  Bouw huizen onder vliegroutes Schiphol

  21-Jan-2018

  Er worden huizen gebouwd onder vliegroutes. In de kleine lettertjes van het contract staat dat mensen niet mogen klagen bij schade. Ook hinder ervaren door deze mensen wordt niet meegenomen in het aantal mensen dat last heeft van #Schiphol.
   
   
  https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunt/niet-bouwen-onder-routes/
  ....


  Lees meer

   

  Bevlogen Strijder Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol

  16-Jan-2018

  http://www.nhnieuws.nl/nieuws/218263/Bevlogen-Strijder-Kees-van-Ojik-vecht-al-jaren-tegen-Schiphol

   

  ZWANENBURG - Hij wordt vaak ’zeurpiet’ genoemd. "Dan moet je maar niet bij Schiphol gaan wonen", wordt er tegen hem gezegd. Maar dat hield de Zwanenburgse huisarts Kees van Ojik nooit tegen: hij blijft vechten tegen de uitbreiding van de luchthaven.

  "Er staat zóveel op het spel", zegt hij vastberaden. ....


  Lees meer

   

  Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor gezondheid

  16-Jan-2018

  Door: Drs L. Beijderwellen (huisarts) en Msc S.Botschuijver (moleculair bioloog en
  promovendus)
  Datum: 12-12-17

   

  Samenvatting
  In opdracht van de werkgroep Laagvliegroutes NEE (Friesland) is een medische
  literatuurstudie gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid van burgers onder
  laagvliegroutes. De auteurs zijn vanuit hun medische achtergrond zeer bezorgd over de
  gezondheidsrisico’s die zullen ontstaan als gevolg van de aanstaande uitbreiding van
  Lelystad Airport.....


  Lees meer

   

  Aalsmeer presenteert position paper Schiphol

  13-Jan-2018

  Gemeente presenteert position paper Schiphol: ‘De mensen achter de cijfers’

  In de aanloop naar een nieuw akkoord over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 heeft de gemeente Aalsmeer een position paper opgesteld. Daarin vraagt zij aandacht voor de specifieke problematiek van Aalsmeer als naast gelegen gemeente van de luchthaven.

  Volgens wethouder Schiphol, Robbert-Jan van Duijn, is er van groei in balans met de omgeving in grote delen van Aalsmeer geen sprake meer. ....


  Lees meer

   

  Ondanks enorm verlies banen in toerisme groei MAA

  13-Jan-2018

  Stichting Natuurlijk Geuldal ondersteunt acties Stichting GUVB tegen ondemocratisch besluit minister om zware vrachtvliegtuigen op MAA.
  Vanmorgen vroeg, 12 januari 2018, heeft de Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek, als participant van de Alliantie niet méér vliegen op Beek mede optredend namens de Actiegroep Geverik, Donatiefonds Boze Moeders, Stichting Natuurlijk Geuldal, Milieudefensie Meerssen, Stichting Klaor Loch Maastricht, Stichting Milieufront Eijsden; Artsenwerkgroep Zuid-Limburg, Natuur en Milieufederatie Limburg, en een groot aantal inwoners van Zuid- en Midden-Limburg bij monde van haar advocaat Mr. R. Wagemans de Staat der Nederlanden in de persoon van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een ingebrekestelling gestuurd inzake de Luchthaven Maastricht Aachen Airport. De minister krijgt 7 dagen de tijd om een recent genomen gedoogbesluit in te trekken. Komt er geen reactie dan daagt de Stichting GUVB de Minister in kort geding.....


  Lees meer

   

  Schiphol Airport, The Politics of Evidence Based Policy-making

  13-Jan-2018

  TRANSUMO TRANSPORTS-Deelrapport 2

   

  Het rapport van Menno Huys en Jan Anne Annema die de besluitvorming mbt de groei van Schiphol hebben onderzocht voor de jaren 1989-2009.


  The Politics of Evidence Based Policy-making
  Insights from the Dutch policy debate about Amsterdam Airport Schiphol and lessons for triggering policy transitions

  Menno Huys Jan Anne Annema 28 Oktober 2009

  TU Delft, 28 Oktober 2009
  ISBN/EAN 9789056382308
   

  De link naar het rapport.

   

  ....


  Lees meer

   

  Ultrafijnstof verhoogt de bloeddruk bij kinderen

  12-Jan-2018

  Blood Pressure and Same-Day Exposure to Air Pollution at School: Associations with Nano-Sized to Coarse PM in Children

  Article · March 2015 with 1,201 Reads

  DOI: 10.1289/ehp.1408121 · Source: PubMed

   

  Abstract

  Ultrafine particles (UFP) may contribute to the cardiovascular effects of particulate air pollution, partly because of their relatively efficient alveolar deposition. In this study, we assessed associations between blood pressure and short-term exposure to air pollution in a population of school children. In 130 children (aged 6-12 years) blood pressure was determined during two periods (spring and fall 2011). ....


  Lees meer

   

  Ultrafijnstof rondom Schiphol

  12-Jan-2018

  2014: In woonwijken van Amsterdam en Amstelveen zijn concentraties van ultrafijnstof verhoogd.

   

   

  Waarom onderzoek naar ultrafijn stof rondom Schiphol? Veelal wordt aangenomen dat de invloed van luchtverkeer op de lokale luchtkwaliteit in de omgeving van

  Schiphol en andere luchthavens beperkt is. De concentraties van NO2 en PM10

  zijn weliswaar licht verhoogd, maar dit komt vooral door druk autoverkeer op en rondom de luchthaven. Recent internationaal onderzoek laat zien dat er forse hoeveelheden ultrafijne deeltjes worden uitgestoten door vliegtuigmotoren.....


  Lees meer

   

  Vliegverkeer heeft effecten op samenstelling van atmosfeer

  12-Jan-2018

  16 november 2001

  Door modelresultaten te vergelijken met metingen zijn de effecten van vliegverkeer op de samenstelling van de atmosfeer aangetoond. Dit is één van de conclusies uit het proefschrift "Modelling the Impact of Subsonic Aviation on the Composition of the Atmosphere" van ir. Ernst Meijer, dat hij op 21 november verdedigde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

  Promotoren waren prof.dr. H. Kelder, werkzaam bij het KNMI en deeltijdhoogleraar bij de faculteit Technische Natuurkunde van de TU/e en prof.dr. I. Isaksen, hoogleraar aan de Universiteit Oslo.....


  Lees meer

   

  Te deskundig voor Schiphol

  11-Jan-2018

  2003: Louter topdeskundigen verzamelde prof. dr. ing. G. Berkhout in de commissie die de geluidsnormen voor Schiphol bestudeerde. Na een reeks botsingen met het ministerie stapte hij eind vorig jaar op: ’Berkhout, doe niet zo moeilijk.’