Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL
MENU

Hoe milieuminister Margreeth de Boer werd verslagen door Schiphol

22-Jul-2018

2014 Anne de Blok, Jonas Kooyman en Beike Looijse    Follow the Money

Milieuminister Margreeth de Boer (PvdA) is in de jaren ’90 behoorlijk pootje gelicht in het ‘hete’ Schiphol-dossier. Het milieu mocht de economische groei uiteindelijk niet in de weg staan. Een reconstructie.

Den Haag, augustus 1998 - ’Wim, ik doe het niet meer. Niet nog eens vier jaar’, antwoordt Margreeth de Boer als Wim Kok haar bij zich roept in het Torentje, met de vraag of ze nog eens minister zou willen worden. De Boer, dan al vier jaar minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), kan nog een regeerperiode niet meer opbrengen. Het heeft alles te maken met het dossier dat zij de afgelopen jaren op haar bord heeft gehad. Het Schipholdossier. De luchthaven wilde groeien, zij wilde grenzen. De groei won. De Boer: ’Ik dacht toen, ik ga niet nog eens vier jaar van mijn leven gebruiken om Schiphol te accommoderen. Dat doe ik niet.’ Vier zomers eerder, op 22 augustus 1994, staat De Boer (PvdA) nog lachend op de bordesfoto van het nieuwe kabinet. ‘Paars I’ worden ze genoemd, door de samenwerking tussen VVD (vijf ministers), Partij van de Arbeid (vijf ministers) en D66 (vier ministers). Wim Kok (PvdA) is premier. In het midden, recht achter de koningin, staat Margreeth de Boer. Onverwachts. Want met haar ervaring in provinciaal bestuur is De Boer een Haagse buitenstaander. ’In zekere zin een risico’, zegt Jacques Wallage, destijds de PvdA-fractievoorzitter die haar als minister op deze positie vroeg. ’Onderhandelen met Kamerleden en fractiewoordvoerders is als buitenstaander complex in Den Haag.’ De Boer kreeg een dag om te beslissen. Ze zei ja, niet wetende wat haar te wachten zou staan.     Onderdeel van haar uitgebreide portefeuille wordt Schiphol, waar ze in haar jaren als gedeputeerde van Noord-Holland de nodige ervaring mee had opgedaan. De luchthaven wil al tijden uitbreiden met een vijfde baan. Het regeerakkoord van Paars I spreekt vagelijk over ‘verantwoorde grenzen’ bij uitbreiding. ’Ik wist dat het een lastig dossier zou worden’, zegt De Boer. Maar: ’voor mij betekende het doorgaan op de lijn die ik had ingezet in Noord-Holland. De groei van de luchthaven onder voorwaarden.’ Aan deze voorwaarden wordt alleen al snel getornd.

De eerste weken

In de politiek van de jaren negentig valt Schiphol onder drie ministeries: Verkeer en Waterstaat (V&W), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en Economische Zaken (EZ). Samenwerking is dus noodzakelijk. Maar haaks op deze samenwerking staan de belangen van de drie ministeries: een verbeterde infrastructuur voor VVD-minister Annemarie Jorritsma bij Verkeer en Waterstaat, milieunormen voor Margreeth de Boer bij VROM en economische groei voor D66-minister Hans Wijers bij Economische Zaken. Toch begint minister De Boer in de nazomer van 1994 optimistisch aan haar ambtsperiode. ’In het begin dacht ik: dat Schipholdossier, dat trekken Jorritsma en ik samen.’ Annemarie Jorritsma beaamt dit: ’We hadden geen dubbele agenda’s: als je moest onderhandelen, moest je onderhandelen. En dat konden we samen goed.’

’In het begin dacht ik: dat Schipholdossier, dat trekken Jorritsma en ik samen.’

Maar binnen de partij van Margreeth de Boer, de PvdA, ontstaat er een breuklijn over wat belangrijker is: economie of milieu. De ene helft van de partij is van mening dat men blij moet zijn met een banenmotor als Schiphol. De andere helft van de partij voelt de hete adem van de electorale concurrent GroenLinks in haar nek. Al gauw wordt duidelijk aan welke kant premier en PvdA-leider Kok als voormalig vakbondsleider staat.

Nederland distributieland!

In de herfst en winter van 1994 werken de drie ministeries (V&W, VROM en EZ) achter de schermen hard aan een plan om vorm te geven aan de groei van Schiphol. Dat dit moet gebeuren, is immers vastgelegd in het regeerakkoord. Jan te Veldhuis, destijds VVD-milieuwoordvoerder, omschrijft de eerste paar maanden van samenwerken binnen Kok I als ’aftasten, bewerken, masseren’. Dat het een moeizaam proces is, komt onder meer door de economische situatie van de jaren daarvoor. Volgens De Boer drukt dit een zware stempel op de onderhandelingen. ’Eind jaren tachtig en begin jaren negentig was er een crisisachtige sfeer’, zo legt De Boer uit. ’Wim Kok behoorde tot een generatie die getraumatiseerd was door werkloosheid. De druk om Schiphol te laten groeien was dus enorm.’ Na het eerste jaar onder Kok I blijkt de economie een paar procentpunten te zijn gestegen. De Boer: ’Ik weet nog wel hoe gelukkig Kok daarmee was!’ Ook VVD-milieuwoordvoerder Jan te Veldhuis herinnert zich de opstelling van de premier nog levendig: ’Schiphol werd gezien als dé banenmotor van Nederland. Als je in die motor zand strooide, dan had dat ook gevolgen voor de positie van de minister-president. Wim Kok kon het zich niet veroorloven om de economie in te laten storten. Al helemaal niet als oud-vakbondsman.’ De economische groei doet alleen weinig goeds voor de steun aan het milieu. De Boer, met narrige stem: ’‘Waarom moet Margreeth de Boer zo moeilijk doen over die vijfde baan?’, werd er dan gezegd. ‘Schiphol is een banenmotor van jewelste!’’ Henk Bakker, destijds politiek-assistent van Margreeth de Boer en prominent PvdA-lid, beaamt dat bij Kok groei voorop stond. ’Dat mocht niet gehinderd worden door allerlei milieudoelstellingen. Formeel was het nog niet besloten, maar informeel vond de overgrote meerderheid dat Schiphol mocht groeien. Dat was helder.’

‘Waarom moet Margreeth de Boer zo moeilijk doen over die vijfde baan?’

En de economische groei van Nederland moet komen door van Nederland een ‘distributieland’ te maken. Grondstoffen zijn er niet, dus transport, dienstverlening en infrastructuur moeten de nationale economie versterken. Hierin is een hoofdrol weggelegd voor Schiphol. Als de politiek niet ingrijpt, redeneren de centrumrechtse partijen, zal Schiphol een klein en onbeduidend vliegveld blijven dat concurrentie verliest aan buren als Frankfurt, Londen en Parijs. Schiphol moet een ‘mainport’ worden! Een luchthaven van internationale betekenis! En een hub! Luchtvaartlobbyisten weten slim in te spelen op deze tijdgeest. VVD-er Jan te Veldhuis staat nog goed bij wat hun boodschap aan de Kamerleden was onder Kok I. ’Als je de uitbreiding van Schiphol in de weg staat, dan tast je de economische situatie van Nederland aan en dat heeft consequenties voor het inkomen en de werkgelegenheid van jullie achterban.’ En dat komt hard binnen.

De persconferentie

Februari 1995. De Boer (VROM), nog geen jaar minister, zit tevreden naast Jorritsma (V&W) en Wijers (EZ) op de persconferentie. Het is hen gelukt: Schiphol mag groeien, onder voorwaarden. De milieunormen zijn hiermee eindelijk onderdeel van het besluit geworden. Daarmee heeft De Boer een hard punt gescoord, iets wat haar voorgangers niet was gelukt. Ze stond aan de kant van de winnaars: haar milieustempel was op het besluit gedrukt.     De PKB (Planologische Kernbeslissing Schiphol en omgeving), zoals het besluit heet, bevat voor elk ministerie een troef, ook wel de ‘dubbele doelstelling’ genoemd: een verstandshuwelijk tussen economie en milieu waarbij beide partijen moeten profiteren van de uitbreiding van Schiphol met een vijfde landingsbaan. Voor Jorritsma is de vangst de aankondiging van een nieuwe, vijfde landingsbaan, die in 2003 moet zijn aangelegd. Voor Wijers is dit de voorspelling van tienduizenden nieuwe arbeidsplaatsen. Voor De Boer zijn dit de twee milieueisen: Schiphol mag in zijn uitbreiding tot 2015 maximaal 40 miljoen passagiers per jaar vervoeren en maximaal 10.000 woningen in de omgeving mogen geluidsoverlast ondervinden. Een harde grens. Volgens Jacques Wallage, destijds PvdA-fractievoorzitter, had De Boer hiermee sterk leiderschap getoond. ’Eindelijk kon de vijfde baan worden aangelegd en waren de milieunormen afgedekt.’ Het is een win-win moment: een vijfde baan - die in 1971 al met een stippellijntje in de Bosatlas stond ingetekend - en De Boer, die binnen een jaar van haar ambtsperiode eindelijk de aanleg ervan mogelijk maakt mét strenge milieu-eisen. Want met een grens voor een maximum aantal passagiers, kwam er een grens aan het aantal vliegtuigen dat zou opstijgen of landen, en dus een grens aan de geluidshinder en milieuoverlast in de regio. Wat De Boer op dat moment niet wist, was dat zo gauw de gelegenheid zich zou gaan voordoen, er zwaar getrokken zou worden aan het versoepelen van de normen. Kort na de persconferentie geeft Schipholdirecteur Hans Smits in de landelijke media zijn visie op het besluit. Het is volgens Smits ‘nagenoeg onmogelijk’ om jaarlijks 40 miljoen passagiers te verwerken binnen de geluidsgrens van 10.000 woningen. Ook de partij van Annemarie Jorritsma, de VVD, geeft te kennen dat een overstijgende groei ‘bespreekbaar zou zijn’. Maar minister De Boer houdt voet bij stuk en laat weten dat de grenzen ‘keihard zijn’. ’Smits moet daar maar aan wennen.’  

Even bellen over de nachtvluchten

Niet alleen publiekelijk bemoeit Schiphol zich met deze politieke kwestie. Achter de schermen gaat de luchtvaartlobby in een volgende versnelling en wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de nauwe banden tussen de luchthaven en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zo vertelt een ambtenaar van dit departement, die het luchtvaartdossier onder zijn hoede had, anoniem over een interne vergadering. ’In dat overleg ging het over het aantal nachtvluchten boven Nederland. Ik vroeg toen om hoeveel nachtvluchten het eigenlijk ging. Waarop Schiphol even werd gebeld, die zeiden ‘28’. Maar dat konden er ook best meer of minder zijn. Niemand die het controleerde.’

’Niemand die het controleerde’

De innige band tussen de politiek en de sector komt onder meer voort uit de uitwisseling van personeel tussen de twee. Hans Smits: voormalig secretaris-generaal bij Verkeer en Waterstaat, werd in 1992 directeur van Schiphol. In 1994 vraagt Smits vervolgens Jan van Ingen Schenau -de campagneleider van de Partij van de Arbeid die voor de winnende verkiezingen van 1994 de slogan ‘Kies Kok’ bedacht- om communicatieadviseur te worden. Van Ingen Schenau hapt toe en vraagt op zijn beurt Dick Benschop om het communicatieteam van Schiphol te versterken. Ook Benschop was destijds campagneleider voor Kok. Al vrij snel na het intrede van deze twee heren beginnen ze actief te lobbyen in de Tweede Kamer, wat politiek journalisten destijds omschreven als ‘rondjes Den Haag’. Ze bespreken de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Of specifieker: hoe deze veilig kon worden gesteld.

Een voorportaal

Zo kloppen ze ook aan bij Margreeth de Boer. ’Ik gaf ze dan een half uur om hun standpunt toe te lichten.’ Ze omschrijft de lobbyisten als ’keurige, hartelijke mensen.’ Maar de bezoekjes aan haar beperken zich tot eens in de paar maanden. Veel vaker staan ze op de stoep van het ministerie van Annemarie Jorritsma, tot ergernis van De Boer en haar ambtenaren. ’Verkeer en Waterstaat was een voorportaal van Schiphol’, aldus De Boer. Annemarie Jorritsma herkent zich niet in dat beeld. ’Als minister van Verkeer en Waterstaat moet je de belangen van het transport verdedigden, dus op zich waren wij voor groei, maar dat betekende niet dat wij geen rekening hielden met andere belangen. Ik praatte met zowel de milieusector als de luchtvaarsector. Het ene spreekt je aan, het andere wat minder.’

de schijn van belangenverstrengeling was lastig om te voorkomen

Maar de schijn van belangenverstrengeling was lastig om te voorkomen. Dit kwam mede door de lastige positie die de overheid ten opzichte van Schiphol heeft: zij is eigenaar van de luchthaven, maar stelt tegelijkertijd de regels op en moet deze vervolgens controleren. ’Het is dan ook niet gek dat de overheid haar belangen daar blijft zien. Het ministerie van VROM was op dat moment de luis in de pels’, vertelt Jaap Enter, destijds topambtenaar bij het ministerie van VROM en de rechterhand van Margreeth De Boer. De maat blijkt alleen vol te zijn wanneer in de landelijke media bekend wordt dat ambtenaren van bij Verkeer en Waterstaat inclusief hun familie met korting mogen vliegen bij KLM. Ook is het de milieubeweging een doorn in het oog dat de hoogste ambtenaar bij Verkeer en Waterstaat op dit dossier, Jan Willem Weck, tevens zitting had in de raad van commissarissen van Schiphol. Weck: ’Ik heb toen tegen Annemarie [Jorritsma, red.] gezegd dat met de wettelijke taak die ik als commissaris had, ik in de knel zou komen met beslissingen die ik als directeur-generaal moest nemen. Ik ben toen uit de raad van commissarissen gestapt. Daar waren we het beiden mee eens.’ ’Vandaag de dag zouden we het ook niet meer zo doen’, geeft Annemarie Jorritsma toe. ’Je moet de schijn van belangenverstrengeling zoveel mogelijk proberen te vermijden. Dat hebben we uiteraard geprobeerd, maar daar werd toen ook minder kritisch naar gekeken. Men vond het in de tijd gewoon.’

Het verlies

Asfalt versus milieu. Verkeer en Waterstaat versus VROM. Annemarie versus Margreeth. Het horserace-frame van de politieke pers is onontkoombaar: een politieke discussie is een strijd, met een winnaar en een verliezer. Zo ook op die dag in juni 1995, als Annemarie Jorritsma en Margreeth de Boer in de Kamer een belangrijk debat voeren over de uitbreiding van Schiphol, en het kabinet over de uitkomst beslist. Bij de persconferentie over de dubbele doelstelling in februari eerder dat jaar had De Boer gesproken over twee belangrijke eisen bij de uitbreiding van Schiphol: de luchthaven mocht de komende jaren maximaal 40 miljoen passagiers vervoeren en maximaal 10.000 huizen mochten geluidsoverlast ondervinden. Een harde eis.

’Ik ben voor milieunormen, maar wel normen die hanteerbaar zijn’

En ja, Hans Smits had toen in de landelijke media geroepen dat dit getal niet uitvoerbaar was, en de VVD had ook te kennen gegeven dat normen eventueel aangepast konden worden, maar het was enkel bij woorden gebleven. Toch was minister Jorritsma, ergens tussen februari en dit debat in juni, definitief van gedachten veranderd. Jorritsma: ’Ik ben voor milieunormen, maar wel normen die hanteerbaar zijn. De politieke besluitvorming destijds moest er niet toe leiden dat alle vliegtuigen voortaan op Charles de Gaulle zouden gaan landen.’ In het uiteindelijke plan (de PKB) over de uitbreiding van Schiphol wil zij daarom toestemming geven voor 44 miljoen passagiers per jaar. Vier miljoen meer: dat is twaalf keer de stad Utrecht, ofwel tienduizend reizigers extra per dag. Ook wil Jorritsma de grens van tienduizend gehinderde woningen oprekken tot 12.600. Als De Boer na afloop de debatzaal verlaat, wordt zij opgewacht door een haag journalisten met draaiende camera’s, klikkende lenzen en uitgestoken microfoons. ’Hoe neemt u dit verlies op?’, roepen ze haar toe.     ’De Boer werd door links Nederland, de linkervleugel van de PvdA en de milieubewegingen als loser neergezet’, herinnert Jan te Veldhuis, destijds VVD-milieuwoordvoerder, zich. ’Zij moest inleveren. Terwijl dat in mijn ogen niet het geval was. Maar de beeldvorming, die was toch echt anders.’ Ook partijgenoot en fractievoorzitter Jacques Wallage zag hoe De Boer ineens in het verliezerskamp werd geduwd. ’Het maakte haar leven een stuk moeizamer.’ ’Voor mijn gevoel was het niet inleveren’, zegt De Boer nu. Liever spreekt ze over een compromis. In de maanden tussen februari en juni 1995 ging het overleg volgens de oud-minister steeds minder over het aantal passagiers, en steeds meer om het aantal door geluid gehinderde woningen. ’We kregen steeds stillere vluchten en dan kun je, ondanks meer passagiers, toch minder geluidsoverlast krijgen. Ik heb toen besloten om mij niet te verzetten tegen die 44 miljoen. Ik begreep ook wel dat er argumenten waren om die grens op te schuiven en dat werd door mijn ministerie onderschreven.’ Achteraf blijkt de verschuiving van de grens de eerste grote scheur in de dubbele doelstelling. En ondanks De Boers onderbouwing, ontstaat in de politieke pers het beeld van een milieuminister die het onderspit delft bij minister Jorritsma. Voor het grote publiek wordt de machtsverhouding tussen Verkeer en Waterstaat en VROM duidelijk.

Twee ministeries, twee belangen

’Een loopgravenoorlog’, zo typeert Jaap Enter, destijds topambtenaar bij het ministerie van VROM en de rechterhand van Margreeth De Boer, de verhouding tussen zijn departement en Verkeer en Waterstaat. ’De ministeries waren van nature tegenpolen.’ VROM moest milieubelangen verdedigen, Verkeer en Waterstaat was voor groei van infrastructuur. ’Samenwerken aan een dubbele doelstelling waarbij de groei van Schiphol in feite het uitgangspunt was, is dan een onmogelijke combinatie.’ Volgens De Boer was Verkeer en Waterstaat ’een heel groot, krachtig en rijk departement, waar veel macht zat. Waarschijnlijk ook mensen met dubbele agenda’s.’ Ze omschrijft de verhouding tussen de twee ministeries dan ook als ‘slecht’. ’Wij, Jorritsma en ik, gingen ervan uit dat we elkaar niet zouden besodemieteren. Maar dat betekent niet dat haar ambtenaren daar ook zo over dachten’, aldus De Boer. Een anonieme ambtenaar van V&W destijds herinnert zich deze strijd tussen ambtenaren maar al te goed. ’Er werd aan beide kanten obstructie gepleegd. Stukken achterhouden, informatie verkeerd verstrekken, dingen mondeling zeggen die op papier ineens anders bleken te zijn.’

’Er werd aan beide kanten obstructie gepleegd’

,Een rugbyspel’, noemt Giap Tan, die in het voorstadium van de PKB als projectleider betrokken was bij het luchtvaartdossier, de strijd tussen de ministeries. ’Het zijn net een stel jongens die op elkaar donderen en waarbinnen ergens iemand de bal vasthoudt. Opeens, een seconde later, trekt het open en rennen ze weer over het volle veld. Voor de dramatiek -en de luchtvaartsector houdt van dramatiek- zijn dit soort impasse-momenten onontbeerlijk.’

Slechte nachtrust

Verschillende ambtenaren sliepen er slecht door. Zo ook Jaap Enter, topambtenaar bij het ministerie van VROM. ’Het werd echt op de man gespeeld. Ik ga daar verder niet op in, maar dit was een gradatie waarvan ik dacht: dit accepteer ik niet meer. De grens was grof overschreden. Ik ben toen naar De Boer gestapt en De Boer naar Jorritsma. Ik heb toen excuses gekregen van Verkeer en Waterstaat en een gratis lunch’, aldus Enter. Volgens Giap Tap waren de agressieve discussies daarentegen normaal in de luchtvaartsector. ’Het is een wereld met ruwe omgangsvormen. Hier geldt het principe: if you can’t stand the heat, stay out of the kitchen.’ Door de spanningen tussen beide ministeries ziet premier Kok het dossier vastlopen. De Boer, Jorritsma, en hun rechterhand Jaap Enter en Jan Willem Weck worden in het Torentje op het matje geroepen. Enter: ’Kok wilde weten hoe het zat. Hij sprak de ministers toe met de woorden: ‘Ik constateer dat er spanningen zijn tussen wat VROM zegt en wat Verkeer en Waterstaat zegt. Ik wil nu weten hoe het zit, anders kunnen we geen gezamenlijk beleid formuleren.’ Ik kan er verder niet meer over vertellen, maar ik kreeg daardoor sterk de indruk dat de premier het geruzie tussen de departementen behoorlijk zat was.’

’Voor Kok had zo’n onderwerp afronding nodig. Het irriteerde hem als dat niet lukte.’

Ook PvdA-fractievoorzitter Jacques Wallage zag het dossier vastlopen: ’Voor Kok had zo’n onderwerp afronding nodig. Het irriteerde hem als dat niet lukte. Hij zei: we kunnen dit dossier niet eindeloos voor ons uit schuiven. Hij dacht: de sectoren wachten op ons, er moeten beslissingen genomen worden.’

De geïsoleerde minister

Het is maart 1997 en Margreeth de Boer is te gast bij het televisieprogramma Buitenhof. Haar optreden lijkt een noodkreet van de minister die langzamerhand geïsoleerd is komen te staan. Ze vindt dat het kabinet onvoldoende begaan is met het milieu en spreekt over het ‘milieubeleid achter de helsdeuren vandaan moeten halen’. Ze doet er nog een schepje bovenop. Ze zal niet tekenen voor een tweede termijn als het milieu niet goed wordt geregeld in het regeerakkoord.     ’Zoals ik daar zat, zo ben ik. Strijdbaar’, vertelt De Boer. Maar het publiekelijk afstand nemen van het kabinetsbeleid wordt haar niet in dank afgenomen. In het vragenuurtje een paar dagen later wordt De Boer verweten zichzelf demissionair te verklaren. De Boer: ’Ze waren daar niet gelukkig mee want zo neem je afstand van je collega’s. Maar ik was toen niet gelukkig, men zag mijn worsteling natuurlijk ook.’ Ook haar persoonlijk adviseur Henk Bakker vertelt dat De Boer er vaak alleen voor stond. ’Ze kwam dan boos en verdrietig een ministerraad uitgelopen als haar dossier besproken werd. Als je door je eigen politiek leider [Wim Kok, red.] niet wordt gesteund, wat moet je dan nog van Verkeer en Waterstaat verwachten?’

De mokerslag

En dan komt De Boer voor een verrassing te staan. Schiphol blijkt harder te groeien dan voorspeld: de grens van 44 miljoen passagiers wordt niet in 2015 bereikt, maar veel eerder al, in 2005! Het is een mokerslag voor de dubbele doelstelling. Opnieuw moet De Boer toezien hoe haar hard bevochte milieuafspraken opengebroken werden. Opnieuw blijkt de economische groei leidend. ’De getallen wijzigden steeds. Voortdurend was er een nieuwe vondst en werd er weer iets uit de toverdoos gehaald’, zegt De Boer nu. Maar volgens Jorritsma is dat niet meer dan de realiteit van de politiek: ’Ik heb altijd gezegd, ook in de Kamer, elke beslissing duurt zo lang als de politiek dat een finale beslissing vindt. Een wet kan altijd gewijzigd worden. Dus normen kunnen ook altijd gewijzigd worden.’

’Elke beslissing duurt zo lang als de politiek dat een finale beslissing vindt’

In plaats van de aanval te kiezen, besloot De Boer haar mond te houden. Publiekelijk kwaad worden over de foute cijfers had volgens haar geen enkele zin. De Boer: ’Dan kun je tekeer gaan en zeggen dat het kwetsend is dat er met het milieu zo wordt omgegaan. Maar je moet verder. Want dat er voor een vijfde landingsbaan is gekozen kan niet meer worden teruggedraaid.’ Jacques Wallage, PvdA-fractievoorzitter: ’In zekere zin was De Boer een generaal zonder troepen. Ministers die uit de Kamer voortkomen hebben hun vrienden in de fractie. Maar De Boer had weinig rugdekking.’

Verdampt

Januari 1998. De laatste maanden van Paars I zijn aangebroken. De onderhandelingen zitten vast. De hoofdrolspelers zijn uitgeblust en ook de Kamer is vermoeid. ’Alles lag eigenlijk stil. In zo’n laatste kabinetsperiode worden ook geen grote besluiten meer genomen’, zegt De Boer. In die maanden is de professionele relatie tussen Jorritsma en De Boer aardig bekoeld. Van de oorspronkelijke dubbele doelstelling is vrijwel niets meer over: ook de 44 miljoen passagiers, de uitgerekte grens waar de VROM-minister eerder nog met moeite mee akkoord ging, is definitief geschrapt. In de plaats komt een systeem dat geluidsoverlast moet gaan meten. De Boer: ’Aan het eind van mijn periode zag ik dat de dubbele doelstelling niet meer onderschreven werd. Ik zag hem als het ware verdampen.’ De VROM-minister besluit om niet deel te nemen aan een volgend kabinet. ’Ik kon niet verder gaan. Daarvoor had ik mij er te veel mee geïdentificeerd. En dan moet je gewoon stoppen. Voor het accommoderen van groei moesten ze maar andere minister vragen.’

’Voor het accommoderen van groei moesten ze maar andere minister vragen’

Volgens toenmalig PvdA-fractievoorzitter Jacques Wallage had De Boer in de laatste periode ’weinig krediet meer op de bank’. Ze stond met haar hakken in het zand en dat was niet bedoeling, het dossier moest af. ’Dat lag ook aan haar bestuursstijl. Ze hield niet zoveel van het politieke spel zoals wij dat speelden. Als dan eenmaal het beeld ontstaat dat je als minister verliezer bent, doe je daar niet meer zoveel aan.’

Naïef

Achteraf bezien was de dubbele doelstelling te mooi om waar te zijn, zegt oud-minister De Boer. ’Wat naïef is geweest, is dat ik echt dacht dat men zou zeggen: tot hier en niet verder.’ Maar volgens Jorritsma wist iedereen in die tijd dat cijfers konden veranderen: ’In die tijd was het onontkoombaar dat er cijfers aan de dubbele doelstelling werden gehangen. Maar we wisten allemaal dat het een dynamisch gegeven was en dat je daar, als de situatie zich voordeed, opnieuw naar moest kijken.’ Volgens Jan Willem Weck, destijds directeur-generaal Luchtvaart bij Verkeer en Waterstaat, is er een verklaring dat de situatie keer op keer wijzigde. ’Je was eigenlijk aan het rijden met een auto die nog in de ontwerpfase zat. Aan de ene kant waren allerlei mensen berekeningen aan het uitvoeren. Tegelijkertijd had de politiek de behoefte om te komen met een norm. We wisten dat de normen erg fragiel waren, maar ze waren nodig voor de politieke besluitvorming.’ Om die reden kan Henk Bakker, de politiek adviseur van De Boer, geen andere conclusie trekken dan dat de dubbele doelstelling ’een wassen neus’ was: ’Het was een manier om de vijfde baan politiek verkocht te krijgen, maar feitelijk was het slechts een fictie.’ Zo ver wil Jan Willem Weck echter niet gaan, maar dat er fouten zijn gemaakt beaamt hij: ’Wat we fout hebben gedaan is dat we het in beton hebben gegoten, en deden alsof dit de waarheid was. Dat hebben we niet met opzet gedaan, maar als je terugkijkt vind ik dat het veel flexibeler had moeten zijn.’

’Het was een manier om de vijfde baan politiek verkocht te krijgen’

Voor De Boer is de situatie nu duidelijk. Wie economische groei wil beteugelen, zal vroeger of later aan het kortste eind trekken. ’Ik ging ervan uit dat groei binnen grenzen een realistische doelstelling was, maar dat is onzin, daar ben ik van overtuigd geraakt. Als economische groeikansen zich voordoen zijn deze doorslaggevend. Dat zal je steeds weer zien. Ik denk dat Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat dachten: we zien wel waar het schip strandt.’   Persbericht Schiphol Group, januari 2014 ’In 2013 verwelkomde Amsterdam Airport Schiphol ruim 52,5 miljoen reizigers, een groei van 3 procent  ten opzichte van 2012, wederom een record.’  

 

Anne de Blok (Follow The Money) en Jonas Kooyman en Beike Looijse hebben met de onderstaande reconstructie het Nederlands Kampioenschap Kioskverkoop voor Journalisten gewonnen. Het artikel is totaal 494 keer verkocht in Blendle, eLinea en MyJour. ‘De winnaars geven blijk van een slim gevoel voor modern publiceren. Ze hebben het artikel niet alleen geschreven voor NK Kiosk, maar zullen het de komende weken ook nog via andere uitgevers publiceren. Met een behoorlijk tijdloos verhaal bereiken zij dus meerdere keren een publiek,’ aldus de wedstrijdorganisatoren TPO Magazine en Villamedia.

 


Breng dit blog onder de aandacht van een vriend

&r


Geef een reactie

Naam *


Email * (wordt niet gepubliceerd)


Reactie

* verplicht veld

Blog

10-Dec-2019
Minister geeft toe toch prijsvechters vanaf Lelystad Airport09-Dec-2019
Nieuwe maatschappijen kunnen toch niet geweerd worden van Lelystad Airport06-Dec-2019
Vijf incidenten in luchtruim vliegveld onderzocht05-Dec-2019
Geluidsdeskundige over Vliegbasis De Peel, Lawaai F35 slecht voor gezondheid05-Dec-2019
Kabinet kan overtredingen Schiphol niet aanpakken door onduidelijkheid stikstofregels04-Dec-2019
Opnieuw ontdekt Leon Adegeest fouten in milieurapport Lelystad Airport. Het is je reinste oplichterij04-Dec-2019
VOLE wil dat vliegveld Eelde wordt gestraft voor overtredingen03-Dec-2019
Minister kan onwenselijke korte vrachtvluchten niet verbieden02-Dec-2019
Verdeel vliegtuigstoel hetzelfde als parkeerplek via vergunningen02-Dec-2019
Waarom december de maand van de waarheid is voor de luchtvaart30-Nov-2019
Termijn voor schadeclaim Lelystad Airport verloopt, juristen29-Nov-2019
Piloten Veiligheid op Lelystad Airport in gevaar27-Nov-2019
Coalitie Anders Reizen legt eigen vliegverkeer aan banden27-Nov-2019
Econoom die jarenlang pleitte voor banenmotor Schiphol wil nu krimp24-Nov-2019
Minister wil opening Lelystad Airport in 202024-Nov-2019
Segers: coalitie is niet heilig24-Nov-2019
Gezocht: Toekomstbouwers, student, scholier, experts die van een duurzame uitdaging houden24-Nov-2019
Alliantie tegen uitbreiding MAA: alle seinen staan op rood22-Nov-2019
Air pollution nanoparticles linked to brain cancer for first time21-Nov-2019
Economen: Amsterdam kan krimp Schiphol prima aan21-Nov-2019
Stikstof: is het vliegtuig nou slecht of niet?21-Nov-2019
Luchtvaartorganisatie Iata: Zie af van vliegtaks20-Nov-2019
Luchtvaart stoot helft broeikasgas transportsector uit19-Nov-2019
Stem zodat Follow the money onderzoek doet naar vliegveld Lelystad18-Nov-2019
Minister negeert onderzoek dove vogels bij vliegvelden17-Nov-2019
Activist Johan Vollenbroek: Waarom moeten wij zo veel vlees exporteren?17-Nov-2019
Vliegveld Weeze in financiŽle problemen, toekomst onzeker17-Nov-2019
Cora en Carola hebben een list verzonnen14-Nov-2019
Rekenmodellen maken Nederland kapot14-Nov-2019
Schiphol stoot bijna net zoveel CO2 uit als alle autoís in Nederland bij elkaar14-Nov-2019
Maastricht Aachen Airport is een bodemloze put14-Nov-2019
Friese luchtruim in de toekomst volledig voor Defensie12-Nov-2019
Amsterdam wil duurdere vliegtickets om aantal vluchten Schiphol te verminderen12-Nov-2019
Hongaarse prijsvechter Wizz Air claimt plek op Lelystad Airport12-Nov-2019
Boeren met trekkers protesteren onaangekondigd bij Schiphol12-Nov-2019
Oegstgeest zonder Vlieghinder onderzoekt geluidsschade Schiphol08-Nov-2019
Lelystad Airport biedt Schiphol alleen de eerste jaren ruimte08-Nov-2019
Elke week vervuilt een lege Boeing voor 9 minuten het Limburgse milieu25-Oct-2019
Defensie vraagt na 12 jaar natuurvergunning aan voor lawaaivliegen boven Wad24-Oct-2019
Onjuiste stikstofberekeningen?24-Oct-2019
Heeft minister de Kamer onjuist geÔnformeerd over geluidsberekeningen Lelystad Airport?24-Oct-2019
Schiphol ligt op ramkoers met het klimaat. Schud ze wakker met een SMS21-Oct-2019
Waarom Schiphol spotgoedkoop is21-Oct-2019
Delfts hyperloopbedrijf haalt miljoenen op, bouwt 3 km lange testbaan19-Oct-2019
Uithoorn zwaar teleurgesteld: Er wordt nog steeds niet naar ons geluisterd14-Oct-2019
Het feest is voorbij voor KLM08-Oct-2019
Nieuw toekomstbeeld luchtvaart: naar emissievrij reizen in 205008-Oct-2019
Raak geÔnspireerd, reis anders04-Oct-2019
Onbegrip bij Gelderse Staten: luchtverkeersleiders Lelystad Airport oefenen alvast op laagvliegen04-Oct-2019
Position paper Schiphol op zee04-Oct-2019
Grootste deel van de stikstof uitstoot van vliegtuigen wordt genegeerd04-Oct-2019
Minister botst met Eindhoven Airport over openingstijden02-Oct-2019
Luchtvaart krijgt de volle laag tijdens boerenprotest02-Oct-2019
Nieuwe documenten: groot militair oefengebied Noorden komt er30-Sep-2019
Elektrisch vliegen, in je dromen30-Sep-2019
Randstad bij vuilste gebieden Europa27-Sep-2019
Geen besluit over groei luchtvaart voor advies Remkes24-Sep-2019
Onbegrip en boze reacties op openstellen laagvliegroutes Lelystad Airport24-Sep-2019
Luchtvaartverenigingen eisen uitstel start verkeersleiding Lelystad Airport24-Sep-2019
Schiphol is niet de enige: ook 5 andere Nederlandse vliegvelden missen natuurvergunning19-Sep-2019
100.000 illegale vluchten schrappen op Schiphol vindt minister Van Nieuwenhuizen onrealistisch19-Sep-2019
Schiphol heeft al jaren geen natuurvergunning: 100.000 vluchten illegaal15-Sep-2019
Den Haag wil nachtvluchten beperken, de reisbranche wil dat voorkomen met een plan13-Sep-2019
Huisarts uit felle kritiek op minister Van Nieuwenhuizen na luchtvaartdebat13-Sep-2019
Veluwse gemeenten staken overleg vliegroutes13-Sep-2019
Haagse raad tegen groei van Rotterdam The Hague Airport11-Sep-2019
Luchtverkeersleiders beginnen alvast op Lelystad Airport, al vertrekt er geen vlucht: Dit kost een hoop11-Sep-2019
Actiegroepen tegen Lelystad Airport in videoboodschap aan Tweede Kamer: Neem besluit op basis van feiten09-Aug-2019
Eindhoven Airport: de uitbreiding vanuit de lucht09-Aug-2019
Provincie Utrecht: plannen Schiphol niet ten koste van woningbouw03-Aug-2019
Antwoorden vragen van Raan over doordrukken groei Schiphol31-Jul-2019
Marseille airport expansion stalled on climate grounds30-Jul-2019
Schiphol kan niet weglopen voor aansprakelijkheid voor chaos25-Jul-2019
Deze geldstromen richting de luchtvaartindustrie zagen wij nog over het hoofd25-Jul-2019
Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om18-Jul-2019
Beperkte krimp luchtvaart schaadt economie niet16-Jul-2019
Belastingbetaler betaalt mee aan goedkope vluchten Ryanair16-Jul-2019
Wij zijn niet tegen luchtvaart, maar de gezondheid van burgers moet bovenaan staan16-Jul-2019
Gemeenten Noord-Holland Noord trekken in dossiers Schiphol en Lelystad samen op16-Jul-2019
Geluid als groeiend milieuprobleem13-Jul-2019
Stuurgroep staat pal achter advies ontwikkeling Eindhoven Airport13-Jul-2019
Er komen veel nieuwe huizen rond Schiphol. Is er over het woongenot nagedacht?13-Jul-2019
Overlast vliegveld Bierset niet eenvoudig op te lossen13-Jul-2019
Aalsmeer gaat vuist maken tegen Schiphol13-Jul-2019
Overheid u bent er voor de burger, niet voor de luchtvaart10-Jul-2019
Het Nederlandse luchtvaartbeleid zou zin hebben in Congo10-Jul-2019
Petitie Nee tegen groei van Schiphol10-Jul-2019
Onduidelijk of Schiphol veiliger is geworden08-Jul-2019
Schiphol wordt groter gemaakt dan het is07-Jul-2019
Schiphol helemaal niet goed voor economie04-Jul-2019
Omwonenden vliegbasis De Peel gruwen van komst straaljagers04-Jul-2019
Voortdurend vlieglawaai boven Castricum04-Jul-2019
Milieuorganisaties Schiphol laten groeien is waanzin04-Jul-2019
Kabinet: Schiphol mag in 2021 weer gaan groeien03-Jul-2019
Uitstel opening Lelystad Airport is bliksemafleider voor slecht nieuws02-Jul-2019
Lelystad Airport definitief niet open volgend jaar02-Jul-2019
Platform Vliegoverlast verzoekt Unesco om de wereld erfgoed status van Amsterdam op te schorten02-Jul-2019
Ultrafijnstof door vliegtuigen vraagt om maatregelen van Schiphol02-Jul-2019
Ultrafijnstof door vliegtuigen vraagt om maatregelen van Schiphol02-Jul-2019
Omwonenden Schiphol meten geluidshinder zelf25-Jun-2019
De Nederlandse economie is beter af zonder Lelystad Airport23-Jun-2019
Kamervragen over de grote subsidies voor de luchtvaart door PvdD, GroenLinks en SP22-Jun-2019
Een goedkoop vliegticket komt niet uit de lucht vallen19-Jun-2019
Meldingen over geluidsoverlast vliegveld nemen fors toe14-Jun-2019
Is geluidsvervuiling de volgende gezondheidscrisis?13-Jun-2019
Nachtvluchten op Maastricht Airport in toekomst niet uitgesloten13-Jun-2019
PAS-uitspraak ook keerpunt voor de luchtvaart13-Jun-2019
Nog jaren geen oplossing voor vlieghinder Castricum13-Jun-2019
Opening Lelystad Airport opnieuw op losse schroeven06-Jun-2019
Programmatische Aanpak Stikstof en Eindhoven Airport06-Jun-2019
Castricummers protesteren tegen groei Schiphol06-Jun-2019
Tweede Kamerleden willen nieuw onderzoek naar stikstofuitstoot rondom Lelystad Airport06-Jun-2019
Milieukosten Europese luchthavens: 33 miljard euro06-Jun-2019
Meer mensen nemen de trein in Zweden vanwege vliegschaamte06-Jun-2019
Onderzoekers: economische effecten Lelystad te rooskleurig30-May-2019
Uitspraak Raad van State mbt PAS heeft mogelijk effect op vliegveld Lelystad23-May-2019
GroenLinks wil naar de rechter om groei Schiphol te stoppen23-May-2019
Gemeenten: Vertrouwen in minister geschaad na wijziging vliegroutes Lelystad19-May-2019
Boeing heeft toegegeven dat er fouten zaten in de vluchtsimulator van de 737 Max15-May-2019
Petitie voor het invoeren van een vliegtax binnen Europa15-May-2019
Kabinet stelt lagere belasting voor vrachtvluchten voor15-May-2019
Bewoners Omgeving schiphol: Voorkom onnodige groei Schiphol11-May-2019
Belasting op vliegen scheelt uitstoot en schaadt de economie als geheel niet11-May-2019
Speciale bouw tegen herrie van Schiphol09-May-2019
Hattem reageert op vliegroutes Lelystad: Niet uit eigenbelang akkoord gaan09-May-2019
Eindhoven: Eerste reactie van BVM2 op het advies-Proefcasus09-May-2019
Dringend appel op minister: Ook luchtvaart moet klimaatneutraal worden29-Apr-2019
Maak van Schiphol een treinenhub26-Apr-2019
Een kat in het nauw maakt rare sprongen26-Apr-2019
Wob-verzoek vliegtuigoverlast Eijsden toont aan: Belgische overheid eist geheimhouding26-Apr-2019
Faunabeschermers schrikken van ontheffing doden dieren bij vliegveld Twente25-Apr-2019
Advies aan minister: Laat Eindhoven Airport tot 2022 niet verder groeien25-Apr-2019
KLM mag nachtvluchten vanaf Schiphol ruilen met Malaysia Airlines25-Apr-2019
Minister onderzoekt beperken van aantal nachtvluchten op Schiphol22-Apr-2019
Veel mis met productie Boeing Dreamliner in North Charleston22-Apr-2019
Geluidsmeetnet met pieken van vliegbasis Leeuwarden wordt openbaar21-Apr-2019
Wist je dat een elektrisch vliegtuig niet veel verder zou komen dan een elektrische auto?21-Apr-2019
Vliegtuigen mogen hoger vliegen van en naar Lelystad Airport21-Apr-2019
Aantal klachten vanuit Schiedam over vliegveld neemt toe19-Apr-2019
Noorse defensie betaalt flinke compensatie voor lawaai F-3518-Apr-2019
Advies aan minister: stop met nachtvluchten Schiphol18-Apr-2019
Pegasus vliegt vanaf Eindhoven Airport naar Istanbul en Antalya18-Apr-2019
Crowdfunding voor apparaat dat lawaai van vliegtuigen kan meten18-Apr-2019
Maak einde aan uitzonderingspositie luchtvaart17-Apr-2019
We worden geschiphold! Winnie de Wit spreekt in16-Apr-2019
Advies: college Forum, VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie13-Apr-2019
Zienswijze Luchtvaartnota van 2020 tot 205010-Apr-2019
Krimp Eindhoven Airport zou leiden tot veel minder uitstoot en geluid08-Apr-2019
Schiedam blijft overlast houden van vliegtuigen04-Apr-2019
PrincipiŽle discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk02-Apr-2019
Lelystad Airport kan niet open vanwege klimaatdoelen30-Mar-2019
Experts: Onderzoek naar botsingen met vogels moet opnieuw28-Mar-2019
Ruim 39.000 klachten over Maastricht Airport28-Mar-2019
Kabinet besluit in mei over opening Lelystad Airport28-Mar-2019
Kabinet wil overtredingen Schiphol niet meer gedogen27-Mar-2019
FvD wil voormalig Schiphol directeur Hans Smits als informateur25-Mar-2019
Meer passagiers op Nederlandse vliegvelden19-Mar-2019
Laat de overheid het alleen afweten als het om de Schiphol groep gaat?19-Mar-2019
Stemwijzer verkiezingen 20 maart16-Mar-2019
Onderzoek naar de luchtvervuiling door Schiphol is gestopt.15-Mar-2019
Milieubeweging stapt uit overleg met luchtvaartsector over verduurzaming15-Mar-2019
Emissieloos vliegen kan pas in 207015-Mar-2019
Vijfhonderdduizend vluchten op dat hele kleine stukje aarde11-Mar-2019
Platform Vliegoverlast Amsterdam: Van Nieuwenhuizen lapt afspraken met bewoners aan haar laars08-Mar-2019
Brief van Schiphol aan omwonenden08-Mar-2019
Storm van klachten over afwijkende nachtvluchten Schiphol08-Mar-2019
Kieswijzer voor Noord-Holland08-Mar-2019
Kieswijzer mbt vliegveld Lelystad04-Mar-2019
Intensievere samenwerking tussen Nederland en Boeing01-Mar-2019
GGD: Steeds meer omwonenden van Eindhoven Airport ervaren hinder28-Feb-2019
Regering wil koste wat kost voorkomen dat KLM en Schiphol afglijden28-Feb-2019
Inspectie tikt overtredende luchthaven voor het eerst op de vingers21-Feb-2019
Luchthavenbesluit Lelystad bomvol fouten20-Feb-2019
WHO-geluidsadvies heeft grote gevolgen voor woningbouwlocaties rond vliegveld Eindhoven20-Feb-2019
Minister wil dat Schiphol ook na 2020 doorgroeit, actiegroep niet verrast20-Feb-2019
Opening Lelystad ramp voor kwetsbare natuur20-Feb-2019
Onderzoek naar andere invulling terrein Rotterdam The Hague Airport20-Feb-2019
Vragen Van Raan/Wassenberg over het bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de lucht≠haven wil en mag doden20-Feb-2019
Ook Gelderland wil Lelystad Airport niet open voor herindeling luchtruim17-Feb-2019
Respect wil nacht- en vrachtvluchten17-Feb-2019
ZIENSWIJZE LELYSTAD AIRPORT voor kinderen16-Feb-2019
Nieuwe vliegroute Lelystad Airport treft Kampen: verbaasde gemeente eist opheldering15-Feb-2019
Opnieuw enorm verschil tussen metingen en opgave Schiphol14-Feb-2019
Overijssel en vijftien gemeenten willen uitstel opening Lelystad Airport11-Feb-2019
Alders: effect stillere vliegtuigen nagenoeg nul09-Feb-2019
Minister: vliegveld in zee heeft meer nadelen dan voordelen07-Feb-2019
Regio Gooi en Vecht tegen groei van Schiphol07-Feb-2019
Gemeenten rond Schiphol eensgezind:eerst zien dan geloven07-Feb-2019
Bijeenkomst over Lelystad Airport: Ik hoop dat het rijk Lelystad niet in de kou laat staan01-Feb-2019
Stop Awacs: Dit is juridisch het einde01-Feb-2019
Van Geel: Teveel aan goedkope vluchten vanaf Eindhoven Airport31-Jan-2019
Aalsmeer roept minister op: neem de omgeving serieus31-Jan-2019
Schiphol als hoogwaardige mobiliteitsHub in balans met de omgeving30-Jan-2019
Advies aan minister: meer vluchten op Schiphol25-Jan-2019
Informatiemarkten zienswijzenprocedure Lelystad Airport23-Jan-2019
Geen uitvluchten meer op Schiphol22-Jan-2019
Omwonenden andere luchthavens waarschuwen: Luchtvaartafspraken worden niet nagekomen18-Jan-2019
Persbericht: Bewoners unaniem voor groeistop Schiphol18-Jan-2019
Bewoners sluiten gelederen: geen groei Schiphol17-Jan-2019
Stuur een zienswijze over Lelystad Airport17-Jan-2019
Minister buigt voor Brussel: toch nieuwe vluchten op Lelystad Airport17-Jan-2019
Lelystad subsidieert voorstanders uitbreiding vliegveld17-Jan-2019
Schiphol: vluchten kan niet meer10-Jan-2019
ORS-bewonersgeleding tegen groei Schiphol09-Jan-2019
Groei Schiphol dupeert Leidse regio09-Jan-2019
Europese Commissie ontvangt klachten over procedure Lelystad Airport07-Jan-2019
Schiphol mag niet, kan niet en hoeft niet te groeien21-Dec-2018
SATL, Wij beoordelen de overheid niet op haar woorden maar op haar daden21-Dec-2018
Persverklaring, Gesprek over ontwikkeling Schiphol duurt voort18-Dec-2018
Podcast De Dag: waarom Lelystad Airport een hoofdpijndossier blijft18-Dec-2018
Toeristische bedrijfstak wil minder lawaai en milieuvervuiling van MAA16-Dec-2018
Verbijstering over mogelijke komst nieuwe maatschappijen op Lelystad Airport14-Dec-2018
Onderzoek SP: 1 op 4 Amsterdamse klachten over Schiphol genegeerd11-Dec-2018
From travel time to cost efficiency: Comparing budget airlines to Eurostar10-Dec-2018
Luchtvaartsector helpt minister aan oneliners bij beantwoording Kamervragen Schiphol07-Dec-2018
Lage vliegtaks heeft weinig effect07-Dec-2018
Raad van State behandelt alsnog zaak omwonenden vliegveld06-Dec-2018
Bewonersvoorman Schiphol onder vuur bij achterban04-Dec-2018
Europese Commissie zorgt voor nieuwe tegenslag Lelystad Airport29-Nov-2018
Blog liegen en bedriegen door de Schiphol groep27-Nov-2018
Persbericht mbt Schiphol van omwonenden26-Nov-2018
Toezichthouder geluidhinder Schiphol meet met twee maten maar altijd in nadeel omwonenden23-Nov-2018
Milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten22-Nov-2018
Gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport19-Nov-2018
Chemie steeds schoner, luchtvaart steeds vervuilender17-Nov-2018
Een makkelijke oplossing voor de hoge emissie van de luchtvaart is er niet15-Nov-2018
Het duivelse dilemma voor de luchtvaart: gaan groeien en vergroenen wel samen?15-Nov-2018
De luchtvaart voelt de hete adem van de milieuclubs15-Nov-2018
Passagierstekort kostte al 21 vliegverbindingen op Groningen Airport Eelde de kop15-Nov-2018
Gemeenteraad wil financiŽle openheid van zaken van Eindhoven Airport13-Nov-2018
Luchtvaartdag zaterdag 8 december 201813-Nov-2018
Schokkende toename vliegverkeer Buitenveldertbaan11-Nov-2018
Protest tegen vliegveld: Barbecue smaakt naar kerosine10-Nov-2018
Omwonenden Schiphol: luchthaven mag tot 2023 niet verder groeien09-Nov-2018
Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol05-Nov-2018
Milieufederatie: Elektrisch vliegen levert niks tot nauwelijks iets op05-Nov-2018
Dankzij Ryanair komt steeds meer zicht op de vunzigheid van vliegen voor 18 euro02-Nov-2018
Defensie noemt eisen omwonenden Awacsbasis onmogelijk02-Nov-2018
Groei internationaal vliegverkeer stuwt kerosineverbruik naar record02-Nov-2018
Burgemeester roept op tot actie tegen vlieglawaai02-Nov-2018
Regiegroep beschuldigt minister van selectief gebruik informatie belevingsvlucht30-Oct-2018
Piloten waarschuwen opnieuw over veiligheid Schiphol30-Oct-2018
Omsingeld door vliegvelden: vluchten kan niet meer30-Oct-2018
Twijfel veiligheid Schiphol: luchthaven neemt maatregelen29-Oct-2018
SlotcoŲrdinator onderzoekt haalbaarheid extra vrachtvluchten29-Oct-2018
Meer mensen hebben last van Schiphol24-Oct-2018
Retourtje New York compenseren? Eet dan drie jaar geen vlees24-Oct-2018
KU Leuven lanceert vrijwillige compensatie voor vliegreizen22-Oct-2018
Testimonies of devastating cost to public health of toxic passenger jets submitted to The Hague22-Oct-2018
24-uursstaking van Ryanair-personeel op luchthaven Eindhoven20-Oct-2018
Persbericht SATL: minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw18-Oct-2018
Belastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar18-Oct-2018
Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen17-Oct-2018
Kamerbrief over rapport stikstofdepositie Eindhoven Airport17-Oct-2018
Vliegmaatschappijen maken nauwelijks winst op ticketverkoop17-Oct-2018
NS en ANVR willen maatregelen Brussel Trein 3x duurder dan vliegtuig om oneerlijke taks17-Oct-2018
Ook 2020 als openingsdatum voor luchthaven Lelystad is onzeker15-Oct-2018
Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof14-Oct-2018
Drie keer meer meldingen over Rotterdam The Hague Airport14-Oct-2018
Schiphol in deel van nacht dicht11-Oct-2018
Dit is waarom geluidsoverlast dodelijk kan zijn11-Oct-2018
Provincie Overijssel wil vinger in de pap bij opstellen nieuwe luchtvaartnota11-Oct-2018
WHO: Schiphol is veel en veel te luid11-Oct-2018
Wantrouwen overheerst bij start Eindhoven Airport debat10-Oct-2018
De schokkende feiten over fijnstof en ultrafijnstof04-Oct-2018
Provincie Gelderland: Lelystad Airport pas open na schrappen laag vliegen04-Oct-2018
HoogOverijssel stelt luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk voor schade door laagvliegen26-Sep-2018
Schiphol zet te vaak vier banen in26-Sep-2018
Volgende keer zijn het chemicalien voor Syrie25-Sep-2018
Gemeente Apeldoorn baalt van uitbreiding vluchten Vliegbasis Deelen25-Sep-2018
Schiphol draait aan
 de verkeerde knoppen24-Sep-2018
Ook langzame groei geeft uitstoot en herrie24-Sep-2018
Vragen Van Raan en Ouwehand over de groei≠plannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur24-Sep-2018
Werd een kritisch rapport over de groei van vliegveld Eindhoven verzwegen19-Sep-2018
Nieuwe topman: leg groei van Schiphol verder aan banden19-Sep-2018
De dakpannen dwarrelden naar beneden toen het vliegtuig landde19-Sep-2018
Baas Corendon noemt Lelystad Airport een aanfluiting11-Sep-2018
Edenaren protesteren tegen vliegtuigen11-Sep-2018
Grootste staking ooit bij Ryanair mogelijk eind deze maand ook in Eindhoven11-Sep-2018
Aalsmeer en Schiphol in gesprek over uitkoop bewoners11-Sep-2018
Aantal gehinderden door Schiphol met bijna de helft toegenomen07-Sep-2018
Groeiscenarioís Eindhoven Airport: meer CO2, meer NOx, meer gehinderden06-Sep-2018
Aalsmeer luidt noodklok over nieuwe nachtvluchten Schiphol06-Sep-2018
Luchthavens zijn een grotere broeihaard van bacteriŽn dan toiletten06-Sep-2018
Eijsden-Margraten is overlast van vliegveld Luik zat06-Sep-2018
Voorlopige verklaring van BVM2 over de ministeriele onderzoeken05-Sep-2018
Beantwoording Kamervragen nav belevingsvlucht05-Sep-2018
Het kan zo niet langer met het luchtverkeer04-Sep-2018
Kamervragen over intimidatie bestuurslid Hoog Overijssel door ministerie04-Sep-2018
Schiphol kan zijn borst natmaken: Amsterdam heeft een coalitie die barst van de groene plannen04-Sep-2018
Bewoners Baarn staan machteloos tegen vliegtuigherrie04-Sep-2018
Meer vliegen mag niet meer, dus zet Schiphol in op grotere toestellen01-Sep-2018
Vliegtuig vliegt pannen van het dak in Meerssen01-Sep-2018
Aantal klachten over Eindhoven Airport naar record30-Aug-2018
Grote staking Schiphol-beveiligers van de baan29-Aug-2018
Leon Adegeest strijdt tegen uitbreiding Lelystad Airport: Ministerie intimideerde mij29-Aug-2018
Meedoen met klimaatzaak tegen de Europese Unie, aangespannen door tien families27-Aug-2018
Geef je mening over belasting op vliegverkeer27-Aug-2018
Beveiligers Schiphol staken 4 september de hele dag27-Aug-2018
Documentairefilm Lelystad Airport in nevelen gehuld27-Aug-2018
Lelystad Airport naast de deur?26-Aug-2018
Kosten/baten-analyse nodig over groei Eindhoven Airport25-Aug-2018
MAA neemt maatregelen na overschrijden geluidnorm23-Aug-2018
Actiecomite tegen vliegtuighinder krijgt steeds meer leden uit Soest21-Aug-2018
Ed Nijpels: Vliegtickets moeten duurder worden om klimaatdoelen te halen21-Aug-2018
Delen van Amsterdam onterecht niet in klaagzone Schiphol21-Aug-2018
Dossier Eindhoven Airport nieuwe testcase voor Eindhovense politiek16-Aug-2018
Speciaal meldpunt voor geluidsoverlast Lelystad Airport16-Aug-2018
Antwoorden op Kamervragen over bezwaar maken tegen luchtvaartherrie16-Aug-2018
Zweedse regering lanceert omstreden milieutaks op vliegtickets16-Aug-2018
Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland16-Aug-2018
Rotterdam Airport stelt besluit toekomstplannen luchthaven uit16-Aug-2018
Rotterdam The Hague Airport laat onderzoek naar kosten en baten van groei overdoen13-Aug-2018
Pak fijnstof bij luchthavens nu aan, de gezondheid van de omwonenden staat op het spel10-Aug-2018
Meer vliegtuigen vanaf Schiphol vliegen over Wageningen, Bennekom en Ede09-Aug-2018
Rechter geeft Nederlandse Ryanair-piloten gelijk, staking gaat vrijdag door08-Aug-2018
Landelijk meldpunt overlast Schiphol van SP08-Aug-2018
Nederlandse Ryanair-piloten gaan vrijdag staken, Ryanair stapt naar de rechter08-Aug-2018
Zelfs lichte blootstelling aan fijnstof verhoogt risico op hartziekten08-Aug-2018
Vragen Van Raan over bericht dat MKBA voor groei Schiphol niet voldoet06-Aug-2018
Minder geluidshinder? Totale onzin, KLM!03-Aug-2018
Luchtvaartsector geeft zegen aan nieuwe versie local rule Schiphol03-Aug-2018
Vliegveld Eelde: Juichen om niets02-Aug-2018
Schiphol is al lang geen motor van de Nederlandse economie27-Jul-2018
Proef met geluidshinder op Eindhoven Airport27-Jul-2018
172.000 extra mensen last van geluidshinder25-Jul-2018
Omwonenden Schiphol zijn monddood gemaakt25-Jul-2018
Rotterdamse luchthaven voor groot deel verantwoordelijk voor fijnstof24-Jul-2018
Te ver van Schiphol, dan geen protest24-Jul-2018
Beroepsklager Schiphol: De inspectie gebruikt kulargumenten24-Jul-2018
Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken22-Jul-2018
Hoe milieuminister Margreeth de Boer werd verslagen door Schiphol19-Jul-2018
Marcel van Roosmalen: Schiphol is tegen ganzen, tegen bomen en tegen mensen.19-Jul-2018
Eindhoven Airport proefcasus voor luchtvaart Nederland18-Jul-2018
Minister Cora van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport gaat er gewoon komen14-Jul-2018
Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart14-Jul-2018
Pokerspel rond Lelystad Airport13-Jul-2018
Lot Schiphol en Lelystad nu in handen van Brussel09-Jul-2018
Minister gaat extra geluid belevingsvlucht Lelystad Airport onderzoeken09-Jul-2018
Regiegroep belevingsvlucht: Geluidshinder in milieurapport Lelystad Airport mogelijk onjuist09-Jul-2018
Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt08-Jul-2018
Stop met groeidenken Schiphol07-Jul-2018
Tienpuntenplan voor Schiphol van professor Berkhout05-Jul-2018
Vliegt er straks echt geen vrachtverkeer laag over Zwolle? Tweede Kamer wordt steeds huiveriger05-Jul-2018
Piloten stappen vermoeid en ziek in de cockpit03-Jul-2018
Zorgen over Lelystad Airport na afwijzing Europese Commissie03-Jul-2018
Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol03-Jul-2018
Minister concludeert ten onrechte dat Schiphol kan groeien03-Jul-2018
Beveiligers Schiphol bereiden acties voor: chaos dreigt tijdens zomervakantie30-Jun-2018
Parkeren melkkoe Eindhoven Airport29-Jun-2018
Vliegtuigenplaag boven Gouda29-Jun-2018
Veiligheidsrisico vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat27-Jun-2018
Uitstoot van luchtvaart en scheepvaart vanuit Nederland buiten klimaatwet27-Jun-2018
Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien27-Jun-2018
Omwonenden Schiphol verliezen hoger beroep bij Raad van State tegen ministerie27-Jun-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol24-Jun-2018
Eindhoven-Noord heeft pech met vliegtuiglawaai23-Jun-2018
Duizenden mensen in zes plaatsen protesteren tegen groei luchtvaart23-Jun-2018
Schiphol is een van de goedkoopste luchthavens23-Jun-2018
Minister gaat verplaatsing Schiphol naar Noordzee onderzoeken23-Jun-2018
Maastricht Aachen Airport in verzet tegen nieuwe vliegtaks23-Jun-2018
Belasting op vliegen heeft geen effect op aantal vluchten23-Jun-2018
Het is tijd om Schiphol te laten krimpen22-Jun-2018
Geluidsberekeningen Schiphol kloppen opnieuw niet21-Jun-2018
Geen dubbele petten meer voor Schiphol ambtenaren21-Jun-2018
Minister rolt rode loper uit voor Emirates op Schiphol21-Jun-2018
Informatie Rijksoverheid over de Luchtvaart21-Jun-2018
Grootscheepse verbouwing verkeerstoren Schiphol waardoor 700.000 vluchten mogelijk zijn20-Jun-2018
Meerderheid wil einde aan groei Schiphol: Het wordt gewoon te gek20-Jun-2018
Jan Paternotte D66: Luchtvaart moet nog in het klimaatakkoord20-Jun-2018
Vliegen op biomassa? Ga fietsen20-Jun-2018
Minister zet streep door local rule voor extra cargoslots17-Jun-2018
Demonstratie tegen Schiphol niet op luchthaven zelf15-Jun-2018
50plus wil strengere normen voor luchtkwaliteit13-Jun-2018
Toen ik deze cijfers onder ogen zag, besloot ik veel minder te vliegen12-Jun-2018
EU neemt MH17maatregel: 1 advies voor vliegen boven conflictgebieden10-Jun-2018
Protest: MAA is enclave voor vracht Midden-Oosten geworden09-Jun-2018
Rotterdam Airport mag voorlopig niet uitbreiden07-Jun-2018
Brussels Airlines schrapt alle vluchten naar Sharm el Sheikh07-Jun-2018
Biobrandstof is de zoveelste marketingtruc van KLM06-Jun-2018
Directe treinverbinding naar Londen pas eind 201906-Jun-2018
Tijd voor Europese Spoorwegen, zodat reizen per trein sneller en goedkoper wordt dan vlieger06-Jun-2018
Vragen over de milieueffectreportage van Lelystad Airport06-Jun-2018
Topmannen KLM en NS pleiten nogmaals voor betere treinverbindingen05-Jun-2018
Bewering Amhaouch, Tweede Kamerlid voor het CDA over treinen blijkt onjuist01-Jun-2018
Investeren in sneller spoor zorgt voor 133.000 minder vluchten01-Jun-2018
Kamervragen nav Geluidsnormen op Schiphol31-May-2018
Staatssecretaris Snel: Vliegtaks komt er hoe dan ook in 202131-May-2018
Rechter dwingt regering vliegroutes aan te passen in Belgie31-May-2018
Belevingsvlucht Lelystad krijgt kritiek nog voordat vliegtuig opstijgt27-May-2018
Vanuit Dusseldorf en Hamburg met de autotrein naar ItaliŽ27-May-2018
De beperking van burgerluchtverkeer boven Natura 2000-gebieden27-May-2018
Grote doorbraak in verzet tegen groei Schiphol24-May-2018
Enquete om de top 10 van het schiphollen samen te stellen24-May-2018
Milieuorganisaties positief over Schipholvisie nieuw college Amsterdam24-May-2018
De Tweede Kamer wil dat vervuilende vliegtuigen meer gaan betalen op Schiphol23-May-2018
Luchtvaart in de klimaatwet23-May-2018
VVD stemt toch tegen meer vluchten Schiphol22-May-2018
Uitslag moties ingediend bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport21-May-2018
Ergernisje: vliegen tot we erbij neervallen met de VVD in de cockpit19-May-2018
Personeel klaagt over bruut Ryanair19-May-2018
#Eindjevliegen: nieuwe merkcampagne Eindhoven Airport18-May-2018
Landelijk protest luchtvaartgroei18-May-2018
Amsterdams gemeentebestuur zet zich af tegen het kabinet18-May-2018
Zienswijze op concept wijzigingsbesluit Besluit slotallocatie17-May-2018
Stenogram debat over Schiphol en Lelystad Airport17-May-2018
Claim Awacs loopt op door vertraging ministeries17-May-2018
Ministerie sjoemelde met geluidsnormen Schiphol16-May-2018
Vliegveld Eelde: Ongebreidelde groei luchtvaart moet stoppen16-May-2018
OPROEP om een email bericht te sturen naar de luchtvaart woordvoerders van D66, CU, SGP, PvdA, CDA en VVD15-May-2018
Luchthaven Lelystad staat op losse schroeven15-May-2018
D66 wil opnieuw onderzoek naar Schiphol in zee15-May-2018
De enige echte vraag klinkt niet: Willen we dat vliegveld in Lelystad?15-May-2018
Onenigheid in coalitie over groei Schiphol15-May-2018
Bewoners verenigd tegen groei luchtvaart14-May-2018
Toename ultrafijnstof door laagvliegende vliegtuigen14-May-2018
Schiphol, hoe verder? Verdeeldheid over extra vluchten13-May-2018
Dubbele agenda: Is dit de echte reden dat vliegveld Lelystad uitbreidt13-May-2018
Longarts: Overheid vraagt zorg altijd te bezuinigen, ik vraag overheid om minder zieken12-May-2018
Toekomst Eindhoven Airport centraal op info-avond in Novotel12-May-2018
Regulering luchtvaart Pleidooi voor leidende rol Europa door invoering van effectief klimaatbeleid11-May-2018
Plenair debat over Schiphol en vliegveld Lelystad09-May-2018
Overijssel schrijft minister en Kamer bezorgde brief over Lelystad Airport09-May-2018
Defensie wil startbaan De Peel weer in gebruik nemen09-May-2018
Emirates Boeing 777 beschadigt Limburgs dak09-May-2018
Vogel legt vluchten tussen Eelde en Londen plat09-May-2018
Ultrafijnstof afkomstig van vliegtuigen ook op 15 kilometer van luchthaven mogelijk09-May-2018
Uitbreidingsplannen vliegveld Eelde vertraagd door fouten in milieurapport09-May-2018
Schiphol houdt vast aan noodzaak zesde baan08-May-2018
Nieuwe studie naar ultrafijnstof gestart door Duitse cardioloog08-May-2018
Vragen Van Raan over nieuwe budgetvluchten naar New York07-May-2018
De nieuwe baas van Schiphol heeft 15 jaar voor Shell gewerkt.06-May-2018
Milieuorganisaties slaan handen ineen tegen groei Schiphol05-May-2018
Beantwoording Kamervragen over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol04-May-2018
Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit wijziging LVB nachtvluchten03-May-2018
Stekker zou al deels uit local rule zijn getrokken03-May-2018
Duits onderzoek laat zien dat vliegtuiglawaai hartritmestoornissen veroorzaakt03-May-2018
Vragen van het lid KrŲger,GroenLinks, aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Schiphol en Lelystad Airport02-May-2018
Tweede Kamer krijgt weer informatie van iemand met banden met het ministerie en de Schiphol groep01-May-2018
Rechter: Maastricht Aachen Airport mag hele baan gebruiken01-May-2018
Ultrafijnstof zorgt voor ontstekingen bij kinderen01-May-2018
Vliegtuiglwaai zorgt ervoor dat kinderen slechter rekenen01-May-2018
Zelf oplossingingen aandragen voor betere mobiliteit01-May-2018
Elf jaar klimaatwinst grotendeels teniet gedaan door vliegverkeer01-May-2018
Schiphol kan best gehalveerd worden29-Apr-2018
Ook omwonenden regionale vliegvelden bezorgd over luchtvervuiling28-Apr-2018
Uitbreiding Schiphol: veiligheid een issue, herrie omwonenden niet25-Apr-2018
Vliegtuigoverlast in de IJmond neemt toe25-Apr-2018
Vragen Van Raan & Wassenberg over de schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol25-Apr-2018
Onderzoeken feitenbasis besluitvorming Schiphol25-Apr-2018
Principiele discussie toekomst Schiphol onvermijdelijk25-Apr-2018
Olst-Wijhe wil streep door uitbreiding Lelystad Airport25-Apr-2018
Kamervragen PvdD over dubbele pet voorzitter Oostvaardersplassen-commissie24-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over het afscheidsinterview van de president-directeur van Schiphol24-Apr-2018
Duizenden vliegtuigen extra over Zwolle naar Lelystad Airport23-Apr-2018
Kamerbrief over voorgenomen wijziging Besluit slotallocatie23-Apr-2018
Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over de juridische eigendomsrechten van slots23-Apr-2018
Luchtkwaliteit IJmond en Schiphol blijft probleem23-Apr-2018
Provincie: Omwonenden moeten snel kunnen meepraten over Eindhoven Airport21-Apr-2018
Nota Regulering Luchtvaart20-Apr-2018
MER Lelystad: Aandachtspunt herrie20-Apr-2018
Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie woedend19-Apr-2018
Gezamenlijke oproep: Kabinet, weeg milieu volledig mee in uitbreidingsplannen luchtvaart19-Apr-2018
3260. Nader onderzoek luchthavenbesluit Lelystad Airport19-Apr-2018
Commissie wijst kritiek burgers op geluidsrapportage Lelystad Airport af19-Apr-2018
Bereken ook klimaat- en gezondheidsschade bij uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
HoogOverijssel overweegt juridische stappen tegen uitbreiding Lelystad Airport18-Apr-2018
Publeaks over wantoestanden van de Schiphol groep18-Apr-2018
Luchthaven weigert vliegtuigen in vroege ochtend17-Apr-2018
TRANSPORT A GRANDE MISERE LUCHTVAART IN KAART17-Apr-2018
Rechter: Gedogen op Schiphol onvoldoende onderbouwd17-Apr-2018
Ambtenaren hebben dubbele pet op als het om Schiphol gaat17-Apr-2018
Hoog Overijssel: mer vliegveld moet over16-Apr-2018
Winkels Schiphol willen niet aan strengere tabaksregels13-Apr-2018
tekortkomingen in het geactualiseerde MER Lelystad Airport13-Apr-2018
Zeven dingen die je altijd al wilde weten over (ultra)fijnstof13-Apr-2018
Oud-directeur Lelystad Airport gaat op ministerie werken12-Apr-2018
Limiet Lelystad Airport boterzacht: grens niet wettelijk vastgelegd09-Apr-2018
Opzienbarend artikel over de constante centrale rol van Shell in het voorzitterschap van de commissie MER09-Apr-2018
Is klimaat nog steeds abstract? Niet meer voor banken09-Apr-2018
Plaatselijke Belangen Weerribben ondersteunen Stichting Hoog Overijssel09-Apr-2018
Nachtvluchten Schiphol niet over hele provincie09-Apr-2018
Nederlandse overheid weigert transparantie over CO2 normen luchtvaart07-Apr-2018
Hoe onafhankelijk is de commissie MER?07-Apr-2018
Teringherrie06-Apr-2018
Provincie veegt vliegtaks voor Eindhoven Airport van tafel06-Apr-2018
Vragen Van Raan over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol06-Apr-2018
Commissie-mer Lelystad Airport weer in opspraak06-Apr-2018
Almere ontkomt niet aan vliegtuiglawaai06-Apr-2018
Artsen Zuid-Limburg richten stichting op tegen uitbreiding vliegveld05-Apr-2018
Campagnestart Eerlijk over vliegen05-Apr-2018
Toename klachten vliegverkeer in 201705-Apr-2018
Metingen van fijnstof en ultrafijnstof rond Frankfurt tonen extreem hoge doses aan04-Apr-2018
In Duitsland heeft een vliegtuig 43 ton kerosine gedumpt.04-Apr-2018
Omwonenden Schiphol naar rechter om geluidscontroles03-Apr-2018
Minister geeft toe: optreden tegen Schipholoverlast kan nog niet03-Apr-2018
GroenLinks wil uitspraak Raad van State over gedogen geluidshinder luchtvaart02-Apr-2018
Nieuwe actiegroep Vliegtuighinder Westeindergebied31-Mar-2018
Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol28-Mar-2018
De Vliegende Hollander28-Mar-2018
Geen vermindering nachtvluchten28-Mar-2018
Vliegveld Eindhoven vervuild beek17-Mar-2018
Gemeenten willen aanpak nachtvluchten Schiphol16-Mar-2018
Kamerbrief over inbreng schriftelijk overleg voor ontwerpwijzigingsbesluit LVB mbt nachtvluchten15-Mar-2018
Lokale politieke partijen willen groeistop Schiphol13-Mar-2018
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de handhaving van het aantal vliegbewegingen op Schiphol13-Mar-2018
ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT (RTHA) WEKT SCHIJN VAN DUURZAAMHEID.13-Mar-2018
Factsheet proces Luchthavenbesluit Lelystad Airport13-Mar-2018
Beantwoording vragen ontwikkeling inzake Lelystad Airport en nieuwe routes12-Mar-2018
GR18 Landelijke kopstukken op campagne voor lokale verkiezingen?!12-Mar-2018
Klarenbeek hangt kabaal luchthavens Lelystad en Teuge boven het hoofd11-Mar-2018
Gezondheid kinderen rondom Schiphol onderzocht: "Deze drab krijg je allemaal in je longen"11-Mar-2018
Factsheet Mer Lelystad Airport11-Mar-2018
Recordaantal geluidsklachten over Schiphol11-Mar-2018
Stel ook groeibesluit Schiphol uit net als Lelystad11-Mar-2018
Schiphol-baas draagt stokje over na jarenlang gevecht09-Mar-2018
Groei Schiphol zorgt vooral voor meer vluchten over woonwijken09-Mar-2018
Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof: MRI-scans tonen dunnere hersenschors08-Mar-2018
97 Vragen over wat er mis is in het rapport van vliegveld Lelystad06-Mar-2018
Omwonenden Schiphol willen openbaar gesprek over inspraak06-Mar-2018
Kettingbeding woningbouw bij Schiphol van de baan06-Mar-2018
Lelystad Airport overbodig door betere treinverbindingen06-Mar-2018
Vliegmaatschappijen in de clinch met Schiphol over onbenutte capaciteit03-Mar-2018
Gemeenteraden onjuist voorgelicht over versoepeling bouwplannen03-Mar-2018
Respijt, maar strijd gaat door03-Mar-2018
Publiekskaarten vliegroutes Lelystad Airport03-Mar-2018
Omwonendengroepen van diverse Nederlandse vliegvelden ontmoeten elkaar02-Mar-2018
Provincie wil geen extra vakantievluchten: Eindhoven Airport is voor regionale economie02-Mar-2018
Dien zienswijze in tegen Omgevingslawaai luchtvaart, hoofdspoorwegen en rijkswegen01-Mar-2018
Vervuilde grond Schiphol naar Aalsmeerderbrug27-Feb-2018
Wereldwijde petitie om het aantal vluchten wettelijk vast te laten leggen26-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogt de kans op suikerziekte diabetes25-Feb-2018
Open brief van prinses Irene25-Feb-2018
VVD is al druk bezig de stellingen anders te interpreteren dan ze bedoeld zijn25-Feb-2018
Mondiale kaart van door vliegen veroorzaakte roet24-Feb-2018
Vliegverkeer boven Zwolle is toegenomen24-Feb-2018
Juridische truc vliegveld Maastricht21-Feb-2018
Minister openbaart 24 uur voor debat veiligheid Schiphol lijvig rapport dat maand in la lag21-Feb-2018
Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West Wenen20-Feb-2018
Schiphol nu ook in de Fabeltjeskrant19-Feb-2018
Schiphol telt niet alle vluchten mee om meer te vliegen19-Feb-2018
Hoezo, afwijkende vliegroutes?18-Feb-2018
TRAILER Aviation expansion: the global cost of the carbon jet set15-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogd bloeddruk ook bij mensen die doorslapen15-Feb-2018
Bijdrage vervoer door lucht aan economie half procent15-Feb-2018
Koeien en paarden in de stress door laagvliegende helikopters defensie15-Feb-2018
Lijst van vragen over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport15-Feb-2018
Kamerleden kritisch over reparatie milieuplan Lelystad Airport14-Feb-2018
Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor rechter14-Feb-2018
Mer-deskundige adviseerde ministerie al 11 jaar14-Feb-2018
Actiegroep naar Den Haag voor kort geding vliegveld Beek13-Feb-2018
Adviseur stapt op om mogelijke belangenverstrengeling Lelystad Airport13-Feb-2018
Vliegveld Twente 21 miljoen subsidie zonder resultaat13-Feb-2018
Nadelige effecten van vliegtuiggeluid12-Feb-2018
Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport12-Feb-2018
Duurzaam vliegen is een illusie12-Feb-2018
Ending aviation tax holiday10-Feb-2018
Grens nachtvluchten Schiphol overschreden09-Feb-2018
In Rotterdam gaat de strijd tegen nachtvluchten door09-Feb-2018
KLM en Martinair hebben verboden prijsafspraken gemaakt08-Feb-2018
Inspectie Leefomgeving en Transport kan overschrijding vliegbewegingen Schiphol niet handhaven08-Feb-2018
Overlast van Schiphol weg-definieren is onbehoorlijk08-Feb-2018
Regels mbt bouw woningen rondom Schiphol08-Feb-2018
Kritiek op manier bepalen overlast vliegtuiglawaai08-Feb-2018
Geen verslag overleg vliegveld Lelystad ondanks toezegging transparantie07-Feb-2018
Red de Veluwe is nu mordicus tegen komst Lelystad Airport06-Feb-2018
Oegstgeest is herrie van nachtvluchten Kaagbaan zat06-Feb-2018
Leon Adegeest stapt uit overleg vanwege schiphollen02-Feb-2018
Dien bezwaar in tegen het besluit om het aantal nachtvluchten op te hogen!02-Feb-2018
Groter risico borstkanker en leukemie bij vrouwen in de buurt van vliegveld Keulen-Bonn01-Feb-2018
Ervaren piloot laagvliegroutes Lelystad levert onnodig gevaar01-Feb-2018
Minister reageert niet op brief Actiegroep HoogoverWezep over nieuwe fouten in rapport vliegveld Lelystad01-Feb-2018
Luchtmacht vervoerd stoffen die de samenleving in groot gevaar brengt30-Jan-2018
Bewoners klagen steen en been over Schiphol29-Jan-2018
Flinke toename klagers over Schiphol29-Jan-2018
Schiphol niet de motor van de economie26-Jan-2018
Hoe MinIenW geluidberekeningen in MER Lelystad Airport manipuleerde, en nu probeert te reframen26-Jan-2018
Lubach verteld over de manipulaties van Schiphol26-Jan-2018
Geen beroep op afwijzing bezwaar mogelijk26-Jan-2018
Ministerie vergeet al bijna 5 jaar fout te herstellen25-Jan-2018
Schiphol wil het aantal nachtvluchten vergroten ondanks overschrijding aantal vliegbewegingen.25-Jan-2018
Heeft Schiphol zich aan het maximum aantal vluchten gehouden?25-Jan-2018
Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol24-Jan-2018
500 vliegtuigen in een dag over je huis21-Jan-2018
Rotterdam The Hague Airport negeert adviesrapport van de verkenner om niet uit te breiden.21-Jan-2018
Bouw huizen onder vliegroutes Schiphol16-Jan-2018
Bevlogen Strijder Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol16-Jan-2018
Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor gezondheid13-Jan-2018
Aalsmeer presenteert position paper Schiphol13-Jan-2018
Ondanks enorm verlies banen in toerisme groei MAA13-Jan-2018
Schiphol Airport, The Politics of Evidence Based Policy-making12-Jan-2018
Ultrafijnstof verhoogt de bloeddruk bij kinderen12-Jan-2018
Ultrafijnstof rondom Schiphol12-Jan-2018
Vliegverkeer heeft effecten op samenstelling van atmosfeer11-Jan-2018
Te deskundig voor Schiphol11-Jan-2018
Grote zorgen over gevolgen fijnstof voor volksgezondheid09-Jan-2018
Jet traffic linked to ice haze07-Jan-2018
Wat is het groenste vervoermiddel?07-Jan-2018
Toename van luchtvervuiling door vliegtuigen verwacht07-Jan-2018
Vliegtuigen vliegen zonder reden lager in Ede06-Jan-2018
Opinie - Mirjam Jager over groeiambities Schipholgroep05-Jan-2018
Het lijkt of Eindhoven Airport moet groeien05-Jan-2018
Roet en 16 verschillende metalen uit uitlaat vliegtuigen05-Jan-2018
Vliegen is het nieuwe roken04-Jan-2018
Air pollution around conception tied to birth defects04-Jan-2018
Vogels straks verhakseld04-Jan-2018
Vogels en vliegtuigen: een gevoelige kwestie03-Jan-2018
Klimaatafspraak vereist stop op vliegvakanties03-Jan-2018
Brandbrief luchtverkeersleiders: Het hangt hier van amateurisme aan elkaar03-Jan-2018
Kans op birdstrikes bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol03-Jan-2018
Enige attractie van Buitenveldert waren laagvliegende DC 903-Jan-2018
Gemeenten rond Schiphol twijfelen aan milieurapport03-Jan-2018
Diesel vervuiling kan hartproblemen veroorzaken02-Jan-2018
Overlast van het vliegverkeer wijder verspreid02-Jan-2018
Deel Schipholgemeenten is vertrouwen in luchthaven kwijt31-Dec-2017
Grote kans op vogelaanvaringen bij uitbreiding Lelystad Airport31-Dec-2017
Schiphol stelselmatig gesjoemel rond geluidsnormen31-Dec-2017
Bomen halen vervuiling uit de lucht30-Dec-2017
Groei Schiphol is gemanipuleerd30-Dec-2017
Uitstoot fijnstof vliegveld Eindhoven kan gehalveerd worden30-Dec-2017
Klimaatveranderingen zorgen voor meer vluchtelingen30-Dec-2017
Om klimaatdoelen te halen moet luchtvaart krimpen30-Dec-2017
Lesje creatief boekhouden van Schiphol en Den Haag30-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid30-Dec-2017
Regeerakkoord volgen ondanks klimaatakkoord Parijs30-Dec-2017
Op minder dan 400 meter hoogte vliegtuigen29-Dec-2017
Meeste milieubeleidsinstrumenten voor de luchtvaart niet doeltreffend of doelmatig29-Dec-2017
Wandelen in de bossen goed voor gezondheid29-Dec-2017
Vliegveld Lelystad: Het argument van de verloren kosten mag geen rol spelen28-Dec-2017
Schonere vliegtuigen zetten geen zoden aan de dijk28-Dec-2017
Amsterdammers wakker van vliegverkeer27-Dec-2017
Geen nachtrust tgv vliegtuigen27-Dec-2017
Fijnstof mogelijk al dodelijk binnen 1 dag26-Dec-2017
Vliegtuigen komen al op 1100m over25-Dec-2017
Vliegen is meest milieuvervuilende transportmiddel25-Dec-2017
Stiltegebieden noflyzone?25-Dec-2017
Moet Schiphol alsnog naar zee worden verplaatst?25-Dec-2017
Uitbreidingsplannen RTHA uitgesteld25-Dec-2017
Uitslag stemming Tweede Kamer uitbreiding vliegveld Lelystad25-Dec-2017
Actievoerders woedend na debat vliegveld Lelystad22-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid22-Dec-2017
Aalsmeer geteisterd door 500 vliegtuigen in 24 uur22-Dec-2017
De Monitor (KRO-NCRV) onderzoekt overlast door vliegtuigen22-Dec-2017
Ondanks grove fouten MER gaat vliegveld Lelystad door21-Dec-2017
Belangenverstrengeling alom20-Dec-2017
Red de Veluwe komt met stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen20-Dec-2017
Grove fouten MER toch moet vliegveld Lelystad er komen19-Dec-2017
Ombudsman: burgers niet serieus genomen bij vliegveld Lelystad18-Dec-2017
Besluit tot vliegveld Lelystad genomen op basis van gemanipuleerde rapporten16-Dec-2017
Gehoorschade