Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL
MENU

Ondanks enorm verlies banen in toerisme groei MAA

13-Jan-2018

Stichting Natuurlijk Geuldal ondersteunt acties Stichting GUVB tegen ondemocratisch besluit minister om zware vrachtvliegtuigen op MAA.
Vanmorgen vroeg, 12 januari 2018, heeft de Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek, als participant van de Alliantie niet méér vliegen op Beek mede optredend namens de Actiegroep Geverik, Donatiefonds Boze Moeders, Stichting Natuurlijk Geuldal, Milieudefensie Meerssen, Stichting Klaor Loch Maastricht, Stichting Milieufront Eijsden; Artsenwerkgroep Zuid-Limburg, Natuur en Milieufederatie Limburg, en een groot aantal inwoners van Zuid- en Midden-Limburg bij monde van haar advocaat Mr. R. Wagemans de Staat der Nederlanden in de persoon van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een ingebrekestelling gestuurd inzake de Luchthaven Maastricht Aachen Airport. De minister krijgt 7 dagen de tijd om een recent genomen gedoogbesluit in te trekken. Komt er geen reactie dan daagt de Stichting GUVB de Minister in kort geding.

De minister heeft onbevoegd een besluit genomen;
de minster negeert eerdere gerechtelijke uitspraken;
de minister loopt met het gedoogbesluit vooruit op een wijziging Luchthavenbesluit MAA;
de minister negeert daarmee een nog te voeren zienswijze-procedure;
de minister ontneemt daarmee de burger rechtsbescherming.

Toelichting:
Om u enig inzicht te geven in de problematiek die er speelt rond deze luchthaven voeg ik hier een kort overzicht toe van wat er in verleden en heden aan de hand is.
Want waar gaat het allemaal om?
Al geruime tijd woedt er, mede door uw veelal adequate verslaggeving, een hevige discussie over zin- en onzin van het ongebreidelde vliegverkeer in en boven Nederland. Lelystad en de daar in ontwikkeling zijnde plannen zijn daarbij een duidelijk scharnierpunt.
Maar er is een luchthaven in Nederland waar het allemaal nog veel erger blijkt te kunnen.
Onzalige plannen in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw voor een tweede start- en landingsbaan zijn na lange strijd afgeblazen. Desondanks blijven diverse overheden, met de Provincie Limburg aan kop, hardnekkig proberen de luchthaven levensvatbaar te maken. Dat is een vrijwel ondoenlijke opgave, met 8 wel redelijk tot goed renderende vliegvelden in een straal van 100 km.
Een naderend failliet van MAA, enkele jaren geleden, is afgewend doordat de provincie er een aantal miljoenen in pompte, en later het vliegveld overnam. In een poging er iets van te maken worden er tot in lengte van jaren tientallen miljoenen aan gemeenschapsgeld in gestoken, en dekt de provincie op voorhand alle verliezen. Op korte termijn vindt er een aanvullende investering plaats van ongeveer 70 miljoen.
In dat spel is een wijziging van het Luchthavenbesluit noodzakelijk. Temeer daar de luchthaven een stopway, die niet als baan is aangelegd, en blijkens een brief van de toenmalige minister van V&W uit 2004 ook nooit als zodanig gebruikt mag worden, heeft betrokken in de nieuwe plannen, en ingebracht als baanverlenging. Van 2500 naar 2750 meter.
Op die baan kunnen grotere en zwaarder beladen c.q. volgetankte vliegtuigen opstijgen voor intercontinentale vluchten, en ook landen. Om die langere baan te kunnen en mogen gebruiken is een zienswijze-procedure vereist, op basis van juiste gegevens en berekeningen.
Daaraan schort het fundamenteel: de cijfers die aan omwonenden zijn gepresenteerd wijken fundamenteel af van die waarop het ministerie meent een nieuw Luchthavenbesluit te kunnen nemen.
Bovendien zijn er, net als bij Schiphol en Lelystad, verkeerde berekeningen ingevoerd t.a.v. de milieueffecten van geluid en verdere overlast. Daarbij komt dat er geen nieuwe MER is opgesteld: de oude, uit 2004, die op een geheel andere situatie betrekking had, is door de minister als voldoende geaccepteerd voor de nieuwe toestand.
De zienswijze-procedure moet nu opnieuw, tot afgrijzen van o.m. de provincie. Nadat de dienstdoende gedeputeerde in het recente verleden met de toenmalige staatssecretaris Dijksma al, in zijn termen, een ‘voorwasje’ had gedaan om een en ander te versnellen, heeft hij zeer recent in een bilateraal overleg met de minister, - waarvoor hij overigens niet in een legale positie verkeerde-, gedaan gekregen dat er, voorbijgaand aan de nieuwe ronde voor het indienen van zienswijzen, met onmiddellijke ingang van 6 december een gedoogbesluit is genomen voor volledig gebruik van de baan over de lengte van 2750 meter.
Daar komt nog bij dat de partner waarmee de provincie de lucht mee is ingegaan zeer dubieus is. Er wordt verder met 2de en 3de hands kisten gevlogen, wat betekent dat er nog meer lawaai, uitstoot van fijnstof en een verhoogd veiligheidsrisico is, terwijl er ook grote twijfels bestaan over het vliegend personeel. De provincie hanteert over al dit soort zaken maximale geheimzinnigheid.

Met dit alles laten de minister, en in haar kielzog de provincie Limburg, blijken geen enkele boodschap te hebben aan de belangen en meningen van de burger. Maar dat kennen we ook uit Lelystad, en Schiphol.

De belangen van die burger zijn niet mis: waar bij Lelystad sprake is van laagvliegroutes op een hoogte van 1800 meter worden die in Limburg grotelijks overschreden. Al op 40 km afstand, boven en aan de rand van Nationaal Park Meinweg, vliegen toestellen over op 800 tot 1200 meter. Daarna slinkt de hoogte alleen maar. In hetzelfde luchtruim vliegen ook de verouderde toestellen van de AWACS-basis pal over de oostgrens van Zuid-Limburg, en aan de zuidrand vliegen, deels over Zuid-Limburg, de toestellen die naar de Luikse luchthaven Bierset gaan, of vandaar vertrekken, dag en nacht.

Het wordt helemaal erg als MAA zelf in kaart gebracht wordt: aan de noordkant liggen de huizen van het dorp Geverik op minder dan 500 meter van de baan. Daarvan zouden er uit veiligheidsoverwegingen ruim 30 gesloopt moeten worden. Om dat te voorkomen is daarop een ‘flexibele baandrempel’ ingevoerd, waardoor vliegtuigen 250 meter later de baan mochten toucheren. Dat vervalt bij het in gebruiknemen van de 2750-meter, waardoor de oude onveilige situatie weer actueel wordt, en er dus gesloopt zou moeten worden.
Aan de zuidkant ligt, bij een volledig baangebruik het startpunt zó kort op de rondweg dat daar verkeerslichten geplaatst worden om te voorkomen dat passerende wandelaars, fietsers en auto’s van de weg geblazen worden. Het vliegveld van Sint Maarten is er niks bij!!
Echt dramatisch wordt het iets verder op, waar de bebouwing van Meerssen binnen de 1000 meter van de baan ligt. Middenin die bebouwing realiseert de gemeente Meerssen een gloednieuw Kindcentrum, dat nu al pal onder de vliegroute ligt, met alle gevolgen van overmatige uitstoot van (ultra-)fijnstof en lawaai van dien, om nog te zwijgen van het veiligheidsaspect.
Aansluitend liggen verder de dorpen Rothem en Amby, nog steeds binnen een afstand van 2 tot 3 km.
Opzij van de baan liggen woonkernen op minder dan 50 en op ongeveer 100 meter.
Uitvliegende toestellen gaan vervolgens over het Heuvelland, waar met name het toerisme grote overlast ondervindt, en zal gaan ondervinden. In de sector gaat het, in dat gebied, om 20.000 arbeidsplaatsen, met een omzet van 1.2 miljard euro.
Door het nieuwe, intensievere gebruik van de baan op MAA worden daar volgens berekeningen een 300 banen gecreëerd, terwijl er in het toerisme in het Heuvelland een verlies is voorzien van 3000 banen.

 

https://www.facebook.com/natuurlijkgeuldal/?hc_ref=ARTBrCauep6Dsp37jm0tVKtMIzOaM3PCyRlfnC2APYzr-mEHz9tRm5Kg5jeSG0BLHNo&fref=nf

 


Breng dit blog onder de aandacht van een vriend

&r


Geef een reactie

Naam *


Email * (wordt niet gepubliceerd)


Reactie

* verplicht veld

Blog

21-Feb-2018
Minister openbaart 24 uur voor debat veiligheid Schiphol lijvig rapport dat maand in la lag21-Feb-2018
Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West Wenen20-Feb-2018
Schiphol nu ook in de Fabeltjeskrant19-Feb-2018
Schiphol telt niet alle vluchten mee om meer te vliegen18-Feb-2018
TRAILER Aviation expansion: the global cost of the carbon jet set15-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogd bloeddruk ook bij mensen die doorslapen15-Feb-2018
Bijdrage vervoer door lucht aan economie half procent15-Feb-2018
Koeien en paarden in de stress door laagvliegende helikopters defensie15-Feb-2018
Lijst van vragen over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport15-Feb-2018
Kamerleden kritisch over reparatie milieuplan Lelystad Airport14-Feb-2018
Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor rechter14-Feb-2018
Mer-deskundige adviseerde ministerie al 11 jaar14-Feb-2018
Actiegroep naar Den Haag voor kort geding vliegveld Beek13-Feb-2018
Adviseur stapt op om mogelijke belangenverstrengeling Lelystad Airport13-Feb-2018
Vliegveld Twente 21 miljoen subsidie zonder resultaat13-Feb-2018
Nadelige effecten van vliegtuiggeluid12-Feb-2018
Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport12-Feb-2018
Duurzaam vliegen is een illusie12-Feb-2018
Ending aviation tax holiday10-Feb-2018
Grens nachtvluchten Schiphol overschreden09-Feb-2018
In Rotterdam gaat de strijd tegen nachtvluchten door09-Feb-2018
KLM en Martinair hebben verboden prijsafspraken gemaakt08-Feb-2018
Inspectie Leefomgeving en Transport kan overschrijding vliegbewegingen Schiphol niet handhaven08-Feb-2018
Overlast van Schiphol weg-definieren is onbehoorlijk08-Feb-2018
Regels mbt bouw woningen rondom Schiphol08-Feb-2018
Kritiek op manier bepalen overlast vliegtuiglawaai08-Feb-2018
Geen verslag overleg vliegveld Lelystad ondanks toezegging transparantie07-Feb-2018
Red de Veluwe is nu mordicus tegen komst Lelystad Airport06-Feb-2018
Oegstgeest is herrie van nachtvluchten Kaagbaan zat06-Feb-2018
Leon Adegeest stapt uit overleg vanwege schiphollen02-Feb-2018
Dien bezwaar in tegen het besluit om het aantal nachtvluchten op te hogen!02-Feb-2018
Groter risico borstkanker en leukemie bij vrouwen in de buurt van vliegveld Keulen-Bonn01-Feb-2018
Ervaren piloot laagvliegroutes Lelystad levert onnodig gevaar01-Feb-2018
Minister reageert niet op brief Actiegroep HoogoverWezep over nieuwe fouten in rapport vliegveld Lelystad01-Feb-2018
Luchtmacht vervoerd stoffen die de samenleving in groot gevaar brengt30-Jan-2018
Bewoners klagen steen en been over Schiphol29-Jan-2018
Flinke toename klagers over Schiphol29-Jan-2018
Schiphol niet de motor van de economie26-Jan-2018
Hoe MinIenW geluidberekeningen in MER Lelystad Airport manipuleerde, en nu probeert te reframen26-Jan-2018
Lubach verteld over de manipulaties van Schiphol26-Jan-2018
Geen beroep op afwijzing bezwaar mogelijk26-Jan-2018
Ministerie vergeet al bijna 5 jaar fout te herstellen25-Jan-2018
Schiphol wil het aantal nachtvluchten vergroten ondanks overschrijding aantal vliegbewegingen.25-Jan-2018
Heeft Schiphol zich aan het maximum aantal vluchten gehouden?25-Jan-2018
Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol24-Jan-2018
500 vliegtuigen in een dag over je huis21-Jan-2018
Rotterdam The Hague Airport negeert adviesrapport van de verkenner om niet uit te breiden.21-Jan-2018
Bouw huizen onder vliegroutes Schiphol16-Jan-2018
Bevlogen Strijder Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol16-Jan-2018
Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor gezondheid13-Jan-2018
Aalsmeer presenteert position paper Schiphol13-Jan-2018
Ondanks enorm verlies banen in toerisme groei MAA13-Jan-2018
Schiphol Airport, The Politics of Evidence Based Policy-making12-Jan-2018
Ultrafijnstof verhoogt de bloeddruk bij kinderen12-Jan-2018
Ultrafijnstof rondom Schiphol12-Jan-2018
Vliegverkeer heeft effecten op samenstelling van atmosfeer11-Jan-2018
Te deskundig voor Schiphol11-Jan-2018
Grote zorgen over gevolgen fijnstof voor volksgezondheid09-Jan-2018
Jet traffic linked to ice haze07-Jan-2018
Wat is het groenste vervoermiddel?07-Jan-2018
Toename van luchtvervuiling door vliegtuigen verwacht07-Jan-2018
Vliegtuigen vliegen zonder reden lager in Ede06-Jan-2018
Opinie - Mirjam Jager over groeiambities Schipholgroep05-Jan-2018
Het lijkt of Eindhoven Airport moet groeien05-Jan-2018
Roet en 16 verschillende metalen uit uitlaat vliegtuigen05-Jan-2018
Vliegen is het nieuwe roken04-Jan-2018
Air pollution around conception tied to birth defects04-Jan-2018
Vogels straks verhakseld04-Jan-2018
Vogels en vliegtuigen: een gevoelige kwestie03-Jan-2018
Klimaatafspraak vereist stop op vliegvakanties03-Jan-2018
Brandbrief luchtverkeersleiders: Het hangt hier van amateurisme aan elkaar03-Jan-2018
Kans op birdstrikes bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol03-Jan-2018
Enige attractie van Buitenveldert waren laagvliegende DC 903-Jan-2018
Gemeenten rond Schiphol twijfelen aan milieurapport03-Jan-2018
Diesel vervuiling kan hartproblemen veroorzaken02-Jan-2018
Overlast van het vliegverkeer wijder verspreid02-Jan-2018
Deel Schipholgemeenten is vertrouwen in luchthaven kwijt31-Dec-2017
Grote kans op vogelaanvaringen bij uitbreiding Lelystad Airport31-Dec-2017
Schiphol stelselmatig gesjoemel rond geluidsnormen31-Dec-2017
Bomen halen vervuiling uit de lucht30-Dec-2017
Groei Schiphol is gemanipuleerd30-Dec-2017
Uitstoot fijnstof vliegveld Eindhoven kan gehalveerd worden30-Dec-2017
Klimaatveranderingen zorgen voor meer vluchtelingen30-Dec-2017
Om klimaatdoelen te halen moet luchtvaart krimpen30-Dec-2017
Lesje creatief boekhouden van Schiphol en Den Haag30-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid30-Dec-2017
Regeerakkoord volgen ondanks klimaatakkoord Parijs30-Dec-2017
Op minder dan 400 meter hoogte vliegtuigen29-Dec-2017
Meeste milieubeleidsinstrumenten voor de luchtvaart niet doeltreffend of doelmatig29-Dec-2017
Wandelen in de bossen goed voor gezondheid29-Dec-2017
Vliegveld Lelystad: Het argument van de verloren kosten mag geen rol spelen28-Dec-2017
Schonere vliegtuigen zetten geen zoden aan de dijk28-Dec-2017
Amsterdammers wakker van vliegverkeer27-Dec-2017
Geen nachtrust tgv vliegtuigen27-Dec-2017
Fijnstof mogelijk al dodelijk binnen 1 dag26-Dec-2017
Vliegtuigen komen al op 1100m over25-Dec-2017
Vliegen is meest milieuvervuilende transportmiddel25-Dec-2017
Stiltegebieden noflyzone?25-Dec-2017
Moet Schiphol alsnog naar zee worden verplaatst?25-Dec-2017
Uitbreidingsplannen RTHA uitgesteld25-Dec-2017
Uitslag stemming Tweede Kamer uitbreiding vliegveld Lelystad25-Dec-2017
Actievoerders woedend na debat vliegveld Lelystad22-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid22-Dec-2017
Aalsmeer geteisterd door 500 vliegtuigen in 24 uur22-Dec-2017
De Monitor (KRO-NCRV) onderzoekt overlast door vliegtuigen22-Dec-2017
Ondanks grove fouten MER gaat vliegveld Lelystad door21-Dec-2017
Belangenverstrengeling alom20-Dec-2017
Red de Veluwe komt met stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen20-Dec-2017
Grove fouten MER toch moet vliegveld Lelystad er komen19-Dec-2017
Ombudsman: burgers niet serieus genomen bij vliegveld Lelystad18-Dec-2017
Besluit tot vliegveld Lelystad genomen op basis van gemanipuleerde rapporten16-Dec-2017
Gehoorschade