Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL
MENU

Dien bezwaar in tegen het besluit om het aantal nachtvluchten op te hogen!

02-Feb-2018

Schiphol wil het aantal nachtvluchten ophogen.  Teken bezwaar aan!

http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/maximum-aantal-nachtvluchten-op-luchthaven-schiphol/index.aspx

 

Via de volgende link https://goo.gl/rkw37H is het mogelijk te reageren. U kunt hier uw bezwaren invullen. U kunt ook onderstaande tekst gebruiken.

 

NB. Klik hier als u ook de petitie tegen de groei van alle vliegvelden in Nederland wilt tekenen.

Eerst invullen van de persoonlijke gegevens.

 

Onder het vak: Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Ja. Samen met de ORS is afgesproken het aantal nachtvluchten te handhaven op 29.000.

 

Onder het vak: Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Ja. Nachtvluchten zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. Het veroorzaakt hart- en vaatziekten, hartaanvallen, beroertes, diabetes, depressie en obesitas. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het Alzheimer kan veroorzaken. Chronisch slaaptekort kan zelfs leiden tot zelfmoord. Kinderen blijken zelfs naast slaapproblemen en hoge bloeddruk ook leer- en geheugenproblemen te krijgen door vliegtuiglawaai. Hun kwaliteit van leven gaat achteruit. Slaaptekort wordt ook in verband gebracht met agressiviteit, obesitas, ADD en ADHD.

Nachtvluchten zijn niet alleen een probleem voor de omwonenden van Schiphol, maar ook voor anderen die ver van Schiphol wonen zoals bv in Soest of in Het Groene Hart. Het verhogen van het aantal nachtvluchten heeft daarmee effect op veel meer mensen in Nederland.

Ook zou de luchtvaart moeten krimpen vanwege de effecten op het klimaat volgens de meest recente onderzoeken.

 

Onder het vak: Uw reactie

Slaap is van groot belang voor de mens. Een goede nachtrust is de basis van een goede gezondheid.

Al in 2010 werd geconstateerd dat volwassenen die minder dan 6 uur slapen, 12% meer kans hebben om te sterven. Een te korte nachtrust kan leiden tot hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes (1). In Zwitserland bleek uit onderzoek van 4,6 miljoen mensen dat meer hartaanvallen voorkwamen bij mensen die blootgesteld waren aan vliegtuiglawaai (2). Ook het RIVM heeft in 2013 geconstateerd dat korte en slechte slapers een 65% hoger risico hebben op hart- en vaatziekten (3). In datzelfde jaar bleek uit een groot onderzoek van 89 vliegvelden in de VS waarbij 6 miljoen mensen betrokken waren dat bij toename van het vliegtuiglawaai meer mensen in het ziekenhuis werden opgenomen voor hart- en vaatziekten (4). Ook onlangs gepubliceerd onderzoek uit 2016 bevestigd dit (5)

Vliegtuiglawaai ’s nachts verhoogd de afgifte van adrenaline (6). Adrenaline komt vrij onder omstandigheden die als een bedreiging voor de overleving worden ervaren (7). Chronische slaapverstoring kan zelfs leiden tot suïcide (8). Ook blijkt verstoring van slaap die eiwitten in het lichaam te verhogen die zorgen voor de ziekte van Alzheimer(9).

 

Vrouwen blijken gevoeliger te zijn voor vliegtuiglawaai dan mannen. Ze hebben een 93% hogere kans op hart- en vaatziekten vergeleken met vrouwen die in een rustige woonomgeving leven. Ook bleken vrouwen 172% meer kans op beroertes te hebben t.g.v. vliegtuiglawaai (10). Daarnaast blijken vrouwen die in de buurt van vliegvelden wonen een hoger risico te hebben op borstkanker, leukemie en depressie (10).

 

Ook als mensen niet wakker worden t.g.v. vliegtuiglawaai blijkt hun bloeddruk wel te stijgen. Een hoge bloeddruk kan voor veel verschillende ziektes zorgen zoals hart- en vaatziektes, beroertes, nierziektes en dementie (11). Mensen zijn er zich niet bewust van dat hun bloeddruk hoog is, maar kunnen er wel ernstig ziek door worden (12). Het is een sluipmoordenaar.

 

Ook op kinderen heeft vliegtuiglawaai zeer ernstige effecten. Het huidige vliegveld van München lag eerst elders en werd verplaatst. In totaal 326 kinderen werden getest wonend rondom de oude en de nieuwe plek van het vliegveld. De testen werden uitgevoerd 6 maanden voor de verplaatsing van het vliegveld en 6 maanden en 2 jaar na verplaatsing van het vliegveld. De nieuwe plek van het vliegveld was voor de komst van het vliegveld een landelijk rustig gebied. In een gebied van 35 km rond het nieuw te bouwen vliegveld werden de kinderen getest.

 

Na de komst van het vliegveld bleken de kinderen die daar woonden een hogere bloeddruk en meer stress hormonen in hun lichaam te hebben (13). Ook bleek vliegtuiglawaai een negatief effect te hebben op het lange termijn geheugen van kinderen (14). Daarnaast bleek de kwaliteit van leven van de kinderen ernstig achteruit te zijn gegaan (15). Ook het RIVM constateerde in 2005 dat basisschoolkinderen rondom Schiphol een verhoogde bloeddruk hadden en dat hun geheugen slechter was tgv vliegtuiglawaai (16).

 

Op de website van de overheid staat dat geluidsoverlast van vliegtuigen kan zorgen voor slapeloosheid of concentratiestoornissen en leerproblemen bij kinderen. En dat de overheid zorgt dat de groei van het vliegverkeer niet voor te veel geluidshinder zorgt. Bijvoorbeeld door het aantal nachtvluchten te beperken(17). Dit betekent dat juist een beperking van het aantal nachtvluchten geïndiceerd is.

 

Kinderen hebben afhankelijk van hun leeftijd minimaal 9 uur slaap nodig. Slaaptekort kan zorgen voor overgewicht, slechte schoolprestaties, minder groei, emotionele instabiliteit en agressiviteit. Slaaptekort wordt ook in verband gebracht met de toename van het aantal kinderen met ADD en ADHD (18). Daarom is alleen al voor de gezondheid van kinderen essentieel dat het aantal nachtvluchten ten minste gehandhaafd blijft op 29.000.

Om de gezondheid te waarborgen is het essentieel om zeker ’s nachts de hoeveelheid vliegtuiglawaai te beperken (11). Volgens neurowetenschapper Matthew Walker is voldoende slapen de beste manier om langer te leven en beschermd te zijn tegen kanker en dementie. Ook verlaagt voldoende slapen de kans op hartaanvallen, beroertes en diabetes. Het vermindert vreetbuien en houdt je slank (19).

 

De luchtkwaliteit in Nederland is zorgwekkend (20). Onderzoek van TNO wijst uit dat vliegverkeer op Schiphol leidt tot verhoogde concentraties ultrafijnstof in gebieden rondom de luchthaven. Met name opstijgende vliegtuigen stoten onvoorstelbaar veel kleine deeltjes uit: evenveel als 1 miljoen vrachtwagens. Dit leidt bij omwonenden van Schiphol tot gezondheidsschade en voortijdige sterfte (21). Ook internationaal onderzoek laat zien dat de effecten van ultrafijnstof tgv vliegtuigen onderschat worden (22). Dit terwijl al bekend is dat ultrafijnstof zeer schadelijk voor de gezondheid is (23,24,25). Onderzoek van de meest vooraanstaande technische universiteit in de VS laat zien dat ook op kruishoogte de uitstoot van vliegtuigen zorgt voor sterfte (26).Ook o.b.v de nadelige effecten op de luchtkwaliteit is het onwenselijk om het aantal vluchten toe te laten nemen.

 

Dit is ook het geval uit het oogpunt van klimaatverandering. Vliegtuigen veroorzaken contrails die ook een sterk nadelig effect hebben op klimaatverandering (27,28). Al in 2001 heeft het KNMI geconcludeerd dat vliegtuigemissies een toename van Nox veroorzaken in de atmosfeer. Via omzetting ontstaat ozon dat een sterk broeikaseffect heeft (29). Volgens lector Paul Peeters is het uit oogpunt van klimaatverandering noodzakelijk dat het aantal vluchten teruggebracht wordt naar het aantal vluchten dat tussen 2005-2010 werd gevlogen (30).

 

Ruim 1,2 miljoen mensen staan geregistreerd als klager van Schiphol. Dit zijn alleen maar de direct omwonenden (31). Terwijl ook ver van Schiphol overlast wordt ervaren, ook in plaatsen als Soest en Baarn. Ook diverse gemeenten in Het Groene Hart ervaren zoveel overlast dat ze zelfs een petitie zijn gestart tegen deze overlast veroorzaakt door Schiphol (32).

 

Concluderend is het gezien de effecten op gezondheid, milieu en klimaat noodzakelijk om het aantal vluchten ten minste te handhaven en beter zelfs om te verminderen.

 

1.http://www.nydailynews.com/life-style/health/sleep-kill-premature-death-risk-6-hours-article-1.206535

2.https://nqsc.org/Heart.html

3.http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Korte_en_slechte_slaper_heeft_hogere_kans_op_hart_en_vaatziekten

4.https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/aircraft-noise-linked-with-heart-problems/

5.https://www.medicalnewstoday.com/articles/311045.php

6.https://academic.oup.com/eurheartj/article/34/45/3508/435199

7.https://www.nlbewustgezond.nl/gezonde-levensstijl/neurotransmitter/adrenaline/

8.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3791319/

9.https://www.theguardian.com/science/2017/jul/10/poor-sleep-increases-risk-of-alzheimers-research-reveals

10.http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1929071_1929070_1947782,00.html

11.https://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080213090530.htm?trendmd-shared=0

12.https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-bloeddruk/risico-s-van-hoge-bloeddruk?tab=2

13.http://news.cornell.edu/stories/1998/03/airport-noise-harms-children-effects-endure

14.http://news.cornell.edu/stories/2002/10/airport-noise-impairs-long-term-memory-and-reading

15.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10507123

16.https://goo.gl/zGUp9B

17.https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geluidsoverlast/vlieglawaai

18.https://www.huisarts.nl/slaaptekort-bij-kinderen-heeft-grote-gevolgen/

19.https://www.theguardian.com/books/2017/sep/21/why-we-sleep-by-matthew-walker-review

20.https://www.volkskrant.nl/binnenland/hoe-komt-het-dat-de-luchtkwaliteit-in-nederland-zorgwekkend-is~a4512483/

21.https://milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/publiekssamenvatting-tno-onderzoek-ultrafijnstof-rondom-schiphol/view

22.http://www.latimes.com/local/la-me-0529-lax-pollution-20140529-story.html

23.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17435390701314761

24.https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-012-6288-3

25.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304416516300745

26.https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es101325r

27.https://www.smithsonianmag.com/science-nature/airplane-contrails-may-be-creating-accidental-geoengineering-180957561/?no-ist

28.https://www.newscientist.com/article/dn20304-contrails-warm-the-world-more-than-aviation-emissions/

29.https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/vliegverkeer-heeft-effecten-op-samenstelling-van-atmosfeer

30.https://www.parool.nl/amsterdam/lector-paul-peeters-groei-schiphol-botst-met-klimaatdoelen~a4539226/

31.https://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/slachtoffers-schiphol-politiek-agendapunt1

32.https://ikstemvoorstilte.nl/

 

 

 


Breng dit blog onder de aandacht van een vriend

&r


Geef een reactie

Naam *


Email * (wordt niet gepubliceerd)


Reactie

* verplicht veld

Blog

21-Feb-2018
Minister openbaart 24 uur voor debat veiligheid Schiphol lijvig rapport dat maand in la lag21-Feb-2018
Burgerinitiatief tegen Vliegtuiglawaai in West Wenen20-Feb-2018
Schiphol nu ook in de Fabeltjeskrant19-Feb-2018
Schiphol telt niet alle vluchten mee om meer te vliegen18-Feb-2018
TRAILER Aviation expansion: the global cost of the carbon jet set15-Feb-2018
Vliegtuiglawaai verhoogd bloeddruk ook bij mensen die doorslapen15-Feb-2018
Bijdrage vervoer door lucht aan economie half procent15-Feb-2018
Koeien en paarden in de stress door laagvliegende helikopters defensie15-Feb-2018
Lijst van vragen over recente ontwikkelingen inzake Lelystad Airport15-Feb-2018
Kamerleden kritisch over reparatie milieuplan Lelystad Airport14-Feb-2018
Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor rechter14-Feb-2018
Mer-deskundige adviseerde ministerie al 11 jaar14-Feb-2018
Actiegroep naar Den Haag voor kort geding vliegveld Beek13-Feb-2018
Adviseur stapt op om mogelijke belangenverstrengeling Lelystad Airport13-Feb-2018
Vliegveld Twente 21 miljoen subsidie zonder resultaat13-Feb-2018
Nadelige effecten van vliegtuiggeluid12-Feb-2018
Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport12-Feb-2018
Duurzaam vliegen is een illusie12-Feb-2018
Ending aviation tax holiday10-Feb-2018
Grens nachtvluchten Schiphol overschreden09-Feb-2018
In Rotterdam gaat de strijd tegen nachtvluchten door09-Feb-2018
KLM en Martinair hebben verboden prijsafspraken gemaakt08-Feb-2018
Inspectie Leefomgeving en Transport kan overschrijding vliegbewegingen Schiphol niet handhaven08-Feb-2018
Overlast van Schiphol weg-definieren is onbehoorlijk08-Feb-2018
Regels mbt bouw woningen rondom Schiphol08-Feb-2018
Kritiek op manier bepalen overlast vliegtuiglawaai08-Feb-2018
Geen verslag overleg vliegveld Lelystad ondanks toezegging transparantie07-Feb-2018
Red de Veluwe is nu mordicus tegen komst Lelystad Airport06-Feb-2018
Oegstgeest is herrie van nachtvluchten Kaagbaan zat06-Feb-2018
Leon Adegeest stapt uit overleg vanwege schiphollen02-Feb-2018
Dien bezwaar in tegen het besluit om het aantal nachtvluchten op te hogen!02-Feb-2018
Groter risico borstkanker en leukemie bij vrouwen in de buurt van vliegveld Keulen-Bonn01-Feb-2018
Ervaren piloot laagvliegroutes Lelystad levert onnodig gevaar01-Feb-2018
Minister reageert niet op brief Actiegroep HoogoverWezep over nieuwe fouten in rapport vliegveld Lelystad01-Feb-2018
Luchtmacht vervoerd stoffen die de samenleving in groot gevaar brengt30-Jan-2018
Bewoners klagen steen en been over Schiphol29-Jan-2018
Flinke toename klagers over Schiphol29-Jan-2018
Schiphol niet de motor van de economie26-Jan-2018
Hoe MinIenW geluidberekeningen in MER Lelystad Airport manipuleerde, en nu probeert te reframen26-Jan-2018
Lubach verteld over de manipulaties van Schiphol26-Jan-2018
Geen beroep op afwijzing bezwaar mogelijk26-Jan-2018
Ministerie vergeet al bijna 5 jaar fout te herstellen25-Jan-2018
Schiphol wil het aantal nachtvluchten vergroten ondanks overschrijding aantal vliegbewegingen.25-Jan-2018
Heeft Schiphol zich aan het maximum aantal vluchten gehouden?25-Jan-2018
Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol24-Jan-2018
500 vliegtuigen in een dag over je huis21-Jan-2018
Rotterdam The Hague Airport negeert adviesrapport van de verkenner om niet uit te breiden.21-Jan-2018
Bouw huizen onder vliegroutes Schiphol16-Jan-2018
Bevlogen Strijder Kees van Ojik vecht al jaren tegen Schiphol16-Jan-2018
Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor gezondheid13-Jan-2018
Aalsmeer presenteert position paper Schiphol13-Jan-2018
Ondanks enorm verlies banen in toerisme groei MAA13-Jan-2018
Schiphol Airport, The Politics of Evidence Based Policy-making12-Jan-2018
Ultrafijnstof verhoogt de bloeddruk bij kinderen12-Jan-2018
Ultrafijnstof rondom Schiphol12-Jan-2018
Vliegverkeer heeft effecten op samenstelling van atmosfeer11-Jan-2018
Te deskundig voor Schiphol11-Jan-2018
Grote zorgen over gevolgen fijnstof voor volksgezondheid09-Jan-2018
Jet traffic linked to ice haze07-Jan-2018
Wat is het groenste vervoermiddel?07-Jan-2018
Toename van luchtvervuiling door vliegtuigen verwacht07-Jan-2018
Vliegtuigen vliegen zonder reden lager in Ede06-Jan-2018
Opinie - Mirjam Jager over groeiambities Schipholgroep05-Jan-2018
Het lijkt of Eindhoven Airport moet groeien05-Jan-2018
Roet en 16 verschillende metalen uit uitlaat vliegtuigen05-Jan-2018
Vliegen is het nieuwe roken04-Jan-2018
Air pollution around conception tied to birth defects04-Jan-2018
Vogels straks verhakseld04-Jan-2018
Vogels en vliegtuigen: een gevoelige kwestie03-Jan-2018
Klimaatafspraak vereist stop op vliegvakanties03-Jan-2018
Brandbrief luchtverkeersleiders: Het hangt hier van amateurisme aan elkaar03-Jan-2018
Kans op birdstrikes bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol03-Jan-2018
Enige attractie van Buitenveldert waren laagvliegende DC 903-Jan-2018
Gemeenten rond Schiphol twijfelen aan milieurapport03-Jan-2018
Diesel vervuiling kan hartproblemen veroorzaken02-Jan-2018
Overlast van het vliegverkeer wijder verspreid02-Jan-2018
Deel Schipholgemeenten is vertrouwen in luchthaven kwijt31-Dec-2017
Grote kans op vogelaanvaringen bij uitbreiding Lelystad Airport31-Dec-2017
Schiphol stelselmatig gesjoemel rond geluidsnormen31-Dec-2017
Bomen halen vervuiling uit de lucht30-Dec-2017
Groei Schiphol is gemanipuleerd30-Dec-2017
Uitstoot fijnstof vliegveld Eindhoven kan gehalveerd worden30-Dec-2017
Klimaatveranderingen zorgen voor meer vluchtelingen30-Dec-2017
Om klimaatdoelen te halen moet luchtvaart krimpen30-Dec-2017
Lesje creatief boekhouden van Schiphol en Den Haag30-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid30-Dec-2017
Regeerakkoord volgen ondanks klimaatakkoord Parijs30-Dec-2017
Op minder dan 400 meter hoogte vliegtuigen29-Dec-2017
Meeste milieubeleidsinstrumenten voor de luchtvaart niet doeltreffend of doelmatig29-Dec-2017
Wandelen in de bossen goed voor gezondheid29-Dec-2017
Vliegveld Lelystad: Het argument van de verloren kosten mag geen rol spelen28-Dec-2017
Schonere vliegtuigen zetten geen zoden aan de dijk28-Dec-2017
Amsterdammers wakker van vliegverkeer27-Dec-2017
Geen nachtrust tgv vliegtuigen27-Dec-2017
Fijnstof mogelijk al dodelijk binnen 1 dag26-Dec-2017
Vliegtuigen komen al op 1100m over25-Dec-2017
Vliegen is meest milieuvervuilende transportmiddel25-Dec-2017
Stiltegebieden noflyzone?25-Dec-2017
Moet Schiphol alsnog naar zee worden verplaatst?25-Dec-2017
Uitbreidingsplannen RTHA uitgesteld25-Dec-2017
Uitslag stemming Tweede Kamer uitbreiding vliegveld Lelystad25-Dec-2017
Actievoerders woedend na debat vliegveld Lelystad22-Dec-2017
Vervang verouderde groeistrategie Schiphol door vernieuwd beleid22-Dec-2017
Aalsmeer geteisterd door 500 vliegtuigen in 24 uur22-Dec-2017
De Monitor (KRO-NCRV) onderzoekt overlast door vliegtuigen22-Dec-2017
Ondanks grove fouten MER gaat vliegveld Lelystad door21-Dec-2017
Belangenverstrengeling alom20-Dec-2017
Red de Veluwe komt met stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen20-Dec-2017
Grove fouten MER toch moet vliegveld Lelystad er komen19-Dec-2017
Ombudsman: burgers niet serieus genomen bij vliegveld Lelystad18-Dec-2017
Besluit tot vliegveld Lelystad genomen op basis van gemanipuleerde rapporten16-Dec-2017
Gehoorschade