Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL
MENU

Petitie

Aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer

Als ernstig bezorgde burgers vragen wij u om een parlementaire enquête te starten naar de wantoestanden in de luchtvaartsector. Al jaren zijn de negatieve effecten van vliegtuiglawaai en de luchtvervuiling veroorzaakt door vliegtuigen, op onze gezondheid en op die van kinderen bekend.

Ook raken we steeds meer stilte- en natuurgebieden kwijt. Deze zijn essentieel voor onze gezondheid. Het is hoog tijd dat er gekozen wordt voor een rustige, schone en veilige leefomgeving voor ons en voor respect voor de stilte- en rustgebieden van de natuur.

 

Al tientallen jaren werkt de sector met sterk verouderde, onjuiste modellen en oude gegevens. Tussen 1989 en 2009 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zelfs alle rapporten die negatief waren over de groei van Schiphol pas na manipulatie aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierdoor kreeg de Tweede Kamer alleen maar rapporten die ten onrechte alleen maar postief waren over de groei van Schiphol. De luchtvaartsector kon hierdoor groeien en er kwamen zelfs meer vliegvelden erbij.

Daarnaast blijken er veelvuldige en ernstige fouten in de MER van Lelystad gemaakt te zijn en hebben veel gemeenten geen mogelijkheid tot inspraak gehad.

Ook is de door de Europese wetgever voorziene duidelijke scheiding tussen advisering en vaststelling van slots  (het recht om op een bepaald tijdstip te mogen starten of landen) op Schiphol losgelaten door de Nederlandse overheid. Dit betekent dat Schiphol zelf alles mag bepalen.

 

Teken

 

 

.

 

Actueel

3766 ondertekenaars

Schrijf je in voor de nieuwsbrief